Print pagina

Opleidingen


TQC is gespecialiseerd in het trainen en coachen van bedrijven en organisaties. Haar programma’s staan bekend om de dynamische en motiverende leeromgeving die de uitwisseling van kennis en ervaring tussen kennisinstituten, bedrijfsleven en organisaties mogelijk maakt. De laatste wetenschappelijke inzichten en praktische toepassingen staan daarin centraal. In al haar activiteiten legt TQC de verbinding tussen strategie en dagelijks werk, tussen visie en realisatie. TQC maakt daarbij krachtig gebruik van action learning. Het realiseren van praktische resultaten staat hierbij voorop. Zo garandeert TQC een optimaal klimaat voor een op-en-top ontwikkelingsproces, zowel in incompany programma's als open programma's.

Kwaliteitsverbetering speelt zich af in een dynamische omgeving met veel onzekerheden, tegengestelde belangen, wensen en eisen van binnen en buiten de organisatie. In dat licht is het geen wonder, dat medewerkers zich wel eens schrap zetten. Het gaat erom methoden en technieken te vinden waar mensen mee kunnen en willen werken. De brede invalshoek van TQC bewijst hier zijn waarde door in haar opleidingen nadrukkelijk aandacht te besteden aan overleg en communicatie, leiderschap, motivatie en organisatiecultuur.

Incompany programma's
Veel organisaties willen maatwerk als het gaat om competentie-ontwikkeling van hun medewerkers. Deze ontwikkeling moet het immers mogelijk maken dat bedrijfsdoelstellingen worden gerealiseerd. Wij brengen allereerst uw bedrijfsvraagstukken in kaart. Van daaruit werken wij aan de specifieke leerbehoeften en komen wij tot de bouwstenen en de inhoud van een programma. Door onze jarenlange ervaring en de inzetbaarheid van een keur aan
professionals, ontwerpen wij effectieve programma’s op maat die de realisatie van uw doelstellingen ondersteunen. Heeft u belangstelling voor een intern cursus- en/of trainingsprogramma? Neem dan contact op met ons.

Open programma's
De open trainingen van TQC zijn afgestemd op de individuele en persoonlijke leerbehoeften en bedoeld om snel in te kunnen spelen op actuele thema's. TQC biedt een stimulerende en interactieve omgeving om van en met elkaar te leren, theoretische kennis en praktische ervaring te delen en een antwoord te vinden op de eigen vraagstukken. Een bijkomend voordeel van onze open trainingen is dan ook dat u een kijk neemt in de keuken van andere organisaties. Dat leidt vaak tot verfrissende inzichten. Voor een programma op maat en een optimaal resultaat houdt TQC met iedere cursist een intakegesprek om de persoonlijke leerwensen te inventariseren.

Opleidingen
Van deze vijf opleidingen kunt u de brochures downloaden en aanvragen:

   


Sturen op Kwaliteit

Vijfdaagse opleiding voor directie- en managementteams

Voor strategische keuzes in kwaliteitsmanagement: leren effectief sturing te geven aan integrale kwaliteitszorg door het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en aanpak, en door hieraan gezamenlijk te werken.

 


 Brochure 

 


Toezicht op Verantwoording

Compacte opleiding voor Raden van Toezicht en besturen van zorginstellingen

Voor een beter en stimulerend toezicht op de prestaties van uw (zorg)instelling door kwaliteitszorg: de basis van een resultaatgerichte en transparante bedrijfsvoering.

 
 Brochure
   


Auditen met effect

Vijfdaagse opleiding voor medewerkers en (kwaliteits)managers

Leren uitvoeren van interne doorlichtingen om de doeltreffendheid en efficiëntie van de eigen organisatie te vergroten.

 


 Brochure

 

 


Continu Verbeteren

Vierdaagse opleiding voor uitvoerend medewerkers

Voor het systematisch verbeteren van uw eigen werk, klantgericht handelen en toepassen van meetinstrumenten.

 
 Brochure
   


Bouwen aan Kwaliteit

Vijfdaagse opleiding voor managers en stafmedewerkers

Voor het invoeren en verbeteren van integrale kwaliteitszorg: leren een organisatie en de inrichting van haar processen kritisch te analyseren; implementeren van verbeteringen op een efficiënte en effectieve wijze.


De opzet van deze opleiding is uniek door het gebruik van interactief computer- en schriftelijk materiaal van een reëel bedrijf (De Zwaan BV, een grafisch bedrijf dat onder andere kartonnen verpakkingen produceert).
Demo:

 
 Brochure