Print pagina

Filosofie


Klanten stellen steeds hogere eisen. Bedrijven en organisaties zoeken mogelijkheden voor meer efficiency en kostenbesparing en tegelijk hogere prestaties. De sleutel hiervoor is een systematische aanpak van kwaliteit door de hele organisatie heen. Alleen wie bij kwaliteitsverbetering alle factoren in ogenschouw neemt, bereikt optimale effecten. Dat betekent aandacht voor het voortdurend verbeteren van processen binnen en buiten de organisatie. En aandacht voor mensen, hulpmiddelen, communicatie en technologie.

Kwaliteitsmanagement betekent voortdurend zoeken naar nieuwe, andere wegen en deze durven bewandelen. En het is ook steeds verandermanagement. Voor een cultuur met kwaliteit als tweede natuur zijn openheid, transparantie, professionaliteit en samenwerking graadmeters. Maar ook passie, plezier, lef en dagelijkse zorg voor de klant. TQC is gespecialiseerd in het aansturen en coachen van kwaliteitsverbetering.
In de ‘kwaliteitsmarkt’ is TQC niet uit op concurrentie, maar op ondersteuning. Daarmee onderscheidt het zich van andere adviesbureaus en opleidingscentra. TQC heeft een uitgebreid netwerk van contacten, dat voor iedereen beschikbaar is.

Twente Quality Centre is een vraagbaak, inspirator, stimulator en makelaar in kennis en ervaring en daarmee: uw hoofdleverancier voor kwaliteitsmanagement en organisatieverbetering.