sluiten

Bouwen aan kwaliteit


Succesvol invulling geven aan integrale kwaliteitszorg
Vijfdaagse opleiding voor managers en stafmedewerkers van kleine en middelgrote organisaties, die verantwoordelijk zijn voor het invoeren van integrale kwaliteitszorg.

Opleiding voor het invoeren en verbeteren van integrale kwaliteitszorg: leren een organisatie en de inrichting van haar processen kritisch te analyseren; implementeren van verbeteringen op een efficiënte en effectieve wijze.

Leerdoelen
De opleiding Bouwen aan Kwaliteit heeft tot doel het vergroten van het inzicht en het verwerven van vaardigheden op het gebied van kwaliteitsmanagement en de daarmee samenhangende organisatieveranderingen.

Na het volgen van de opleiding
1.    bent u in staat om een organisatie en haar processen kritisch te analyseren
2.    weet u hoe een organisatie haar organisatorische regelingen (structuur) afstemt op de activiteiten en welke invloed ze hebben op de producten en processen
3.    herkent u cultuuraspecten in een organisatie en kunt u aangeven hoe deze mee- of tegenwerken bij het realiseren van kwaliteitsverbeteringen en het nemen van passende maatregelen om tot cultuurverandering te komen
4.    kunt u systematisch en efficiënt een verbeteringsproces vormgeven