sluiten

Hoeveel informatie kan een manager aan?


Onlangs is onderzoek gedaan naar het aantal indicatoren waarmee een manager zijn/haar organisatie goed kan besturen zonder last te krijgen van een overload aan informatie. Teveel gegevens werkt vermoedelijk contraproductief. Het betrof een digitale enquête die door 325 managers is ingevuld. Overwegend kwamen de respondenten uit de zakelijke dienstverlening (130), de overheid (61), de industrie (39) en de zorg (34). Bijna driekwart van de respondenten werkt binnen een organisatie met meer dan 50 medewerkers. Het zijn overwegend directeuren, lijnmanagers of hoofden van stafafdelingen. Uit het onderzoek blijkt dat managers een sterke behoefte hebben om te focussen. Er is een groep respondenten die circa 5 indicatoren wil gebruiken, en er is een groep die naar circa 10 indicatoren streeft. Het blijkt daarbij veelal te gaan om 4-6 dezelfde meetgebieden. Daarnaast zetten managers steeds vaker een vraagteken bij de relevantie van de informatie. Zij zijn niet tevreden over hun huidige management dashboard: het moet duidelijker, gerichter en compacter. Kortom: het moet simpeler. En daarmee lijkt de stelling van Miller uit 1959 nog niets aan actualiteit ingeboet te hebben: het magische getal van te hanteren prestatie indicatoren is 7 plus of minus 2, afhankelijk van de situatie.

16 juli 2006