sluiten

Toezicht, kwaliteit en complianceIn kleine organisaties waarin geen juristen werkzaam zijn, is juridisch management vaak niet of nauwelijks ontwikkeld. Juridische kwesties worden door de directie afgehandeld en van regelmatige juridische doorlichting is geen sprake. Hoe kunnen deze organisaties de regelmatige juridische aspecten van de bedrijfsvoering zodanig beheersen dat de leidinggevenden juridisch 'in control' zijn? Professor Antoni Brack pleit voor een juridisch stappenplan, en schetst de huidige stand van zaken op het gebied van governance, compliance en horizontaal toezicht.

Publicatie in het tijdschrift Sigma, Platform voor Kwaliteitsprofessionals, februari 2013