sluiten

Kwaliteit van binnenuit en van buiten


Accreditatie en certificate zijn twee begrippen met identieke betekenis. De context kan evenwel verschillen. In Nederland gebruikt het onderwijsveld voornamelijk  het begrip accreditatie, terwijl in het bedrijfsleven het begrip certificatie de boventoon voert. Omdat beide begrippen naar ons idee geen verschil uitmaken, hanteren we in dit artikel het begrip certificatie ook voor accreditatie. Certificatie is wijd verspreid. Zo is in het afgelopen jaar alleen al wereldwijd het miljoenste ISO 9001 - certificaat uitgereikt. Desalniettemin ondervindt certificatie veel kritiek. Bedrijven ervaren het proces als ondersteunend maar ook als beknellend: vooral wanneer de betreffende organisatie al enige tijd in het bezit is van het certificaat, wordt de toegevoegde waarde als minder ervaren en de administratieve belasting als een last.

Een artikel van Gerard Berendsen (HAN), Everard van Kemenade (MeduProf-S), Henk Bobbink (HAN) en Ineke Pieters (HAN), gepubliceerd in Synaps (10e jaargang nr. 33, oktober 2011) uitgegeven door het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement.