Print pagina

University of Western Sydney past als eerste met succes computersimulatie toe op organisatieverbetering in de gezondheidszorg - TQ©


27 april 2009

“Ons onderzoeksteam bestond precies uit de goede mensen”
Virtuele (re)organisatie
Gezondheidszorg in Australië is anders georganiseerd


Dit voorjaar is door de onderzoeksgroep van het Centre for Industry and Innovation Studies (University of Western Sydney) met succes een computersimulatie gebruikt om de patiëntendoorloop op een poliklinische afdeling te verbeteren. De methode maakt gebruik van Visual Analytics. Hiermee kun je een waarheidsgetrouwe simulatie van een organisatie maken met als doel deze te verbeteren. De onderzoeksgroep onder leiding van dr. Anneke Fitzgerald is hiermee de eerste die deze methode in de gezondheidszorg in Australië toepast. Visual Analytics is een vorm van Business Process Reengineering, een bekende methode voor reorganisaties. Wat de toepassing van Visual Analytics in Australië succesvol maakt, is de manier waarop de mensen erbij worden betrokken. “Bij reengineering voert het managementteam een nieuw ontwerp ineens in en het personeel moet het zonder pardon uitvoeren. Visual Analytics is een hele overtuigende manier om de mensen die midden in het proces zitten, zowel artsen als verpleegkundigen, bij de organisatieverandering te betrekken. Meestal is een organisatieverandering top-down, maar bij Visual Analytics is het bottom-up. Daardoor is de kans op succes veel groter.” Aldus onderzoeksleider Anneke Fitzgerald in een interview met TQC.
Top

“Ons onderzoeksteam bestond precies uit de goede mensen”
Simulatieprogramma’s worden al langer gebruikt in de gezondheidszorg, maar volgens Anneke Fitzgerald zijn de data niet altijd juist. “Onderzoekers vergeten vaak de niet-theoretische problemen, zoals de hoeveelheid telefoontjes waar veel tijd in gaat zitten. Uit de literatuur is bekend dat zo’n 40% van de tijd die mensen in de zorg werken, niets met hun directe zorgtaken te maken heeft. Deze 40% bestaat uit rondlopen, zoeken naar dingen, iets maken dat stuk is of zaken uit een kast verder weg moeten halen omdat een ander ze niet heeft aangevuld. Mensen werken eigenlijk heel erg inefficiënt. Het wordt iets efficiënter als het druk is. Maar ‘druk’ is een rekbaar begrip. De druk op de services hier in Australie lijkt veel groter dan in Holland.”
De onderzoeksgroep van Anneke Fitzgerald is multidisciplinair en bestaat uit een wiskundige, een computerdeskundige, een deskundige op het gebied van procesmanagement en iemand die thuis is in de zorg, die snapt wat er gebeurt in de praktijk en dat kan vertalen naar een model. “Ons onderzoeksteam bestond precies uit de goede mensen en dat is uniek. Daarom is onze toepassing gelukt. In feite ging het in dit adviestraject ook om onze overtuiging en geloofwaardigheid.”
Top

Virtuele (re)organisatie
Op het computerscherm zie je de afdeling in actie. Poppetjes lopen heen en weer, er wordt druk gewerkt. Werker A haalt een patiënt af in de wachtkamer en brengt deze naar de behandelkamer. Vervolgens gaat de patiënt weer terug naar de wachtkamer en vertrekt. In de tussentijd wordt een andere patiënt opgehaald. Anneke Fitzgerald legt uit: “We weten precies hoe lang de wachttijd en de behandeltijd is. We kennen de bezettingsgraad van de behandelkamers en de apparatuur. We weten ook precies het aantal intra- en extramurale patiënten en het aantal dat via de eerste hulp komt.“ Visual Analytics is een techniek om inzicht te krijgen in een grote hoeveelheid complexe gegevens. Vaak gaat het om dynamische, dubbelzinnige en tegenstrijdige data. Het is bedoeld ‘to detect the expected and discover the unexpected’. De onderzoeksgroep heeft de gegevens verkregen door onder meer observatie, tijdregistratie en interviews. Anneke Fitzgerald: “Zo kun je met de werkelijke gegevens een waarheidsgetrouwe simulatie opzetten in een virtuele wereld. Vervolgens laat je de organisatie zien wat er gebeurt door het veranderen van variabelen. Visual Analytics is gebaseerd op wat er in werkelijkheid gebeurt op de afdeling. We laten de organisatieverandering zien op de computer en dat is veel goedkoper, makkelijker en overtuigender. Want ze hoeven hun eigen werkelijke omgeving niet te veranderen om onze adviezen te testen.”
Top

Gezondheidszorg in Australië is anders georganiseerd
Volgens Anneke Fitzgerald zijn de meeste problemen in de Australische gezondheidszorg precies hetzelfde als in Nederland, maar zit het businessmodel anders in elkaar. En zij kan het weten, want ze is in Nederland tot verpleegkundige opgeleid en daarna in Sydney gepromoveerd tot PhD. “De doorloop van de patiënten is hier veel hoger en de manier waarop de eerste hulp werkt is anders. In Holland komen de meeste verwijzingen via de huisarts. Hier zijn het zelf-verwijzigingen: als ze iets hebben, kijken mensen vaak op internet en gaan meteen naar het ziekenhuis. De ziekenhuiszorg wordt betaald door Medicare, de nationale ziektekostenverzekering en die is goedkoper dan een visite aan de huisarts. Een andere reden om de huisarts over te slaan, is dat je in het ziekenhuis alle specialisten bij de hand hebt. Mensen moeten immers vaak uren reizen om hulp te krijgen.”
In het ziekenhuis aangekomen, melden ze zich bij de emergency department, de eerste hulp, die in werkelijkheid functioneert als diagnose unit. “De specialist bepaalt of een patiënt wordt opgenomen en of de behandeling kan wachten tot ’s avonds, ’s nachts of de volgende ochtend. Want in de wachtkamer zitten mensen die soms wel 500 km hebben gereden en weer naar huis moeten. Daarbij komt dat er hier in het ziekenhuis vaak mensen liggen te wachten tot ze naar een verpleeg- of verzorgingstehuis gaan of tot er thuiszorg is geregeld. Het capaciteitsgebrek in de hele keten is erg inefficiënt en kost veel geld, omdat zo dure ziekenhuisbedden bezet blijven. Er zijn dus invoer-, doorvoer- en uitstroomproblemen. In het simulatiemodel kun je laten zien, dat je veel aan capaciteit wint als je het anders organiseert.”
Top


Terug