Print pagina

Exclusief interview met Harrie Evers: winnaar Nederlandse Bouwprijs en MKB Innovatie Top 100 - TQ©16 februari 2009

‘Creëer een win-winsituatie met je afnemers. Het liefst met een gepatenteerd product en succes is verzekerd.’ Op 11 februari 2009 won Harrie Evers met zijn bedrijf NormTEQ de Nederlandse Bouwprijs in de categorie 'Bouwmaterialen en -systemen'. In april 2008 ontving hij ook al de eerste prijs van de MKB Innovatie Top 100. De jury’s zijn onder de indruk van het ‘HELI-verankeringssysteem’, omdat daarmee balkonelementen nagenoeg onzichtbaar worden bevestigd en het er esthetisch zeer goed uitziet. Bovendien is het systeem bijzonder geschikt voor renovatieprojecten. Twente Quality Centre kreeg de gelegenheid Harrie Evers te interviewen. Hij vertelt wat zijn drijfveren zijn en hoe zijn ideeën zich ontplooiden tot het meest innovatieve bedrijf van Nederland. Tijdens het interview blijkt dat ‘vernieuwend denken’ in zijn bloed zit.

Harrie Evers (bron: Zibb)

Op uw website staat: NormTEQ - innovatieve verankeringen voor gevels en beton. Was dat uw uitdaging toen u voor uzelf begon?
‘Onze gevelverankeringen zijn inderdaad innovatief. Dat durf ik gerust te stellen, zeker na de innovatieprijs die wij hebben gekregen. Maar het is niet vanzelf gegaan hoor! Mijn verleden bestond uit banen, waarin mijn werkgevers bij vernieuwende ideeën telkens verkondigden: rustig aan, dit werkt zo niet in deze markt, het is te risicovol en meer van dat fraais zonder het echt te willen bespreken. Nou …. als je dan echt iets wilt bereiken …. begin je gewoon voor jezelf. In 1994 heb ik de knoop doorgehakt en ben voor mezelf begonnen, op mijn zolderkamer, met het concept Promaat. In die tijd eigenlijk een té vernieuwend woonconcept, dat pas eind jaren 90 door de markt werd opgepikt. Wat ik precies ging doen was me toen nog niet geheel duidelijk, maar ik had wel twee doelen. Ten eerste het ontwikkelen van nieuwe systemen voor bestaande markten en deze patenteren. Ten tweede mijn onderneming zo snel mogelijk onafhankelijk maken van mezelf.’
Dat hoor je niet vaak: iemand die een bedrijf start met de ambitie om het onafhankelijk te maken van hemzelf!
‘Hiervoor had ik een paar goede redenen. Personeel kun je alleen maximaal interesseren en betrekken bij de ontwikkeling van systemen en markten door hun ‘medeplichtig’ te maken mét een grote mate van zelfstandigheid. Momenteel runt het MT de tent. Hierdoor ontstaat automatisch een waarde maximalisatie. Kopers van bedrijven kijken hiernaar.’

Met welk product heeft u de markt veroverd?
‘Aangezien ik vanuit het verleden thuis was in de verankering van gevelonderdelen aan de draagconstructie van gebouwen was de route al snel duidelijk. Om eerst voet aan de grond te krijgen, begon ik met het kopiëren en verkopen van bestaande verankeringsystemen. Dit lukte aardig omdat ik de nodige vakkennis én relaties in de bouwwereld had. Het vertrouwen was er al. Gaandeweg werd een financiële basis gelegd en ontstonden de ideeën voor vernieuwingen en verbeteringen van de traditionele oplossingen en producten voor deze gevelverankeringen. Door regelmatig te buurten bij Benno Rademakers van Syntens vonden we mogelijkheden om onze ideeën door te rekenen en om onze innovaties te produceren. Omdat de bouwwereld vrij traditioneel is, is het erg moeilijk deze vernieuwende systemen te ‘vermarkten’. Maar als we aannemers konden overtuigen dat onze oplossingen hen ook geld opleverden, was het ijs gesmolten en kregen we opdrachten. En zoals zo vaak het geval is: als er één schaap over de dam is, volgen er meer.’
Welke hindernissen kwam u tegen tijdens het ontwikkelen van uw verankeringen?
'De eerste range van producten en systemen waren bedoeld voor metselwerk ondersteuningen. Maar het probleem voor gemetselde gevels is uitzetting. Als je de uitzetting door temperatuurwisselingen niet in de hand houdt, ontstaan er scheuren in het metselwerk. Het is gebruikelijk om de circa 10 meter een verticale uitzettingsvoeg aan te brengen. Als je dit in verticale richting doet, moet je dit ook doen in horizontale richting, omdat uitzetting plaatsvindt in twee dimensies. De traditionele systemen hiervoor waren zeer maatvaste en gelaste hoeklijnconstructies die aan de achterliggende vloeren werden verankerd. Het probleem was de maatvaste stalen constructie aan de níet maatvaste betonnen vloer. Hiervoor hebben we iets ontwikkeld waarbij het lassen verviel en een soort uitwisselbaar componentensysteem werd geïntroduceerd. Dit systeem konden we goedkoper produceren en in minder dan de helft van de tijd op de bouwplaats aanbrengen. Hiermee hebben we tot op de dag van vandaag bijzonder veel succes. Een duidelijke win-winsituatie. Uiteraard is dit systeem internationaal gepatenteerd en levert ons nog elke dag een postzak vol aanvragen op. Zo wisten we de bedreigingen om te zetten naar kansen. Begin 2002 zagen we aankomen dat de toenmalige Utiliteitsbouw (Utiliteitsbouw of U-bouw zijn alle gebouwen zonder woonbestemming, red.) sterk terug zou gaan lopen omdat er wel erg veel kantoren leegstonden. We hadden toen een dure en betere variant geschikt gemaakt voor de U-bouw en een goedkopere voor de woningbouw. We hebben het U-bouwsysteem omgebouwd tot een woningbouwsysteem, waarmee we 2003 hebben overleefd en met winst afgesloten.’
Maar u bent tot de meest innovatieve ondernemer gekozen vanwege een ander systeem.
‘Ja, dat klopt. Ons tweede product ontstond al vrij snel. Eind jaren 90 verbaasden we ons over de vele kleine balkonnetjes van ongeveer 1 vierkante meter aan de zogenaamde portiekflats in Nederland. Na enig onderzoek bleek al gauw dat dit er ongeveer 600.000 zijn, een geweldig aantal om iets mee te doen, maar wat…..? We bleven maar puzzelen en zochten naar een vernieuwende oplossing met weinig onderhoud. Tijdens een van mijn zeiltochten samen met civiele mensen, voeren we onder de Hollandse brug door die Amsterdam met Almere verbindt. We vroegen ons af hoe zo’n brug nu eigenlijk gebouwd wordt. Wat bleek: er wordt eerst op beide oevers een zogenaamd landhoofd gebouwd waaraan brugsegmenten van wel 6 meter uitkraging aan werden vastgekoppeld. Op de vraag hóe, werd een eenvoudig antwoord gegeven: ‘met voorspan strengen’. Dit zijn dezelfde stalen strengen waaraan ook bijvoorbeeld de Erasmusbrug in Rotterdam is opgehangen. Het kwartje viel, want als je grote en zware brugdelen met voorspanning kunt verankeren, kun je er ook wel een balkon mee verankeren. Met dit gegeven zijn we aan de slag gegaan. Het grote verschil zat hem in het gegeven dat een brug altijd buiten is en overal gelijk uitzet en krimpt door temperatuurwisselingen. Dit is in woningbouw niet het geval, hier hebben we te maken met binnen, waar de vloer altijd minimaal 15 graden is, maar het balkon wel moet kunnen bewegen in de lengterichting van de gevel. Dit probleem hebben we opgelost. Het werd een systeem, waarmee je balkonelementen onzichtbaar kunt verankeren. We hebben het gepatenteerd en KOMO gecertificeerd. Vervolgens moest het systeem een naam hebben. In deze markt zijn namen die beginnen met ‘ISO’ vrij normaal, ook hierin willen we onderscheidend zijn, want we hebben de naam HELI bedacht. Met dit gepatenteerde en innovatieve HELI verankeringsysteem wisten we de jury van de MKB Innovatie Top 100 én de Nederlandse Bouwprijs te imponeren.’
Hebt u er ook een nieuwe markt mee aangeboord?
‘De eerste twee projecten waren een nieuwbouw in Scheveningen en een renovatie in Zandvoort. Beiden ongeveer 70 woningen. Daardoor bleek al snel dat ons systeem zich ook leende voor renovatieprojecten. En wat bleek: door het inzetten van ons HELI-systeem werd het plotseling mogelijk om grootschalige wijk verbeteringsprojecten uit te voeren. We zijn in staat de balkonnetjes op een eenvoudige én goedkope wijze tot wel 10x groter uit te voeren. En daarmee kunnen woningbouwcorporaties hun woningen upgraden van jaren 60 flats tot hedendaagse appartementen die zelfs in de sociale sector kunnen blijven.’
Kunt u kort uitleggen wat HELI zo vernieuwend maakt?
‘Vroeger werden de uitstekende staven (betonstaal) in balkonelementen nog met het beton meegestort in de vloer. Met het HELI-systeem wordt het balkon pas op het laatst aan het gebouw verankerd. Dit gaat via voorspanstrengen die uit het element steken. De strengen worden door een aantal gaten in de vloer gestoken en vervolgens met een vijzel aangetrokken, waarna het geheel met moeren wordt vastgezet. Om de veiligheid te waarborgen, verzorgen wij het hele traject van engineering tot en met uitvoering. Het HELI-systeem heeft een aantal voordelen ten opzichte van de oude methodes. Zo is er minder kans op beschadiging, omdat er nu sprake is van namontage en niet tijdens de ruwbouw. Verder is het balkonelement na de montage direct belastbaar, voorheen niet. Dat kan handig zijn tijdens verdere werkzaamheden. Ook is het voordeliger, want de HELI-methode is sneller, het scheelt in logistieke en huurkosten voor steigers. Nog een extra voordeel van HELI is, dat het de bevestiging van balkonelementen aan bestaande, dunnere vloeren mogelijk maakt door eenvoudigweg bevestigingsgaten te maken. Bij bestaande methodes moet de vloer in zijn geheel vervangen worden. Dit is wat HELI zo geschikt maakt voor renovatieprojecten. En tot slot schept de HELI-methode veel vrijheid. Je kunt er eigenlijk alles mee verankeren dat uit de gevel steekt: balkons, galerijen, consoles en zelf hele gevels. Qua gewicht en vorm zijn er weinig grenzen. We passen het aantal voorspanstrengen of de vloer simpelweg aan.’

Wat raadt u ondernemers aan om innovatiever te zijn?
‘Een belangrijke motivatie om te innoveren is overleven. Denk bij het ontwikkelen van nieuwe systemen buiten het bekende vierkantje om. Ontwikkel denkpatronen, hoe kun je het slimmer doen dan de concurrent. Verlaat standaarden en sla nieuwe wegen in, ook al is dit risicovol. Zo zeg ik altijd: maak géén catalogi en folders. Als ál je concurrenten hun folders massaal verspreiden, is er een overkill, steeds maar meer van hetzelfde. Wij hebben ze niet. Wij laten onze klanten geveltekeningen van al gerealiseerde bouwprojecten zien waarop onze oplossingen zijn ingetekend. Dit spreekt zeer tot de verbeelding en geeft aanzienlijk meer vertrouwen dan een gelikte folder. Dit komt omdat onze afnemers technische mensen zijn, het is een professionele markt en de tekeningen geven meer dan voldoende inzicht in wat we kunnen. Daar gaat het om, toch?’
Maar wat betekent innovatie eigenlijk voor ú?
'Een moeilijk te beantwoorden vraag, als je tenminste geen open deuren in wilt trappen zoals vernieuwen en dergelijke.’ Terwijl hij even koffie inschenkt, zie ik hem diep nadenken. Teruggekomen zegt Harrie Evers: ‘In mijn beleving is innovatie telkens kleine stapjes zetten in het aangaan van voor de klant belangrijke uitdagingen. Verplaats je in de vragende klant en probeer vervolgens buiten het vierkantje te denken. Ik zal u een voorbeeld geven. Er is nu een discussie ontstaan over de invoering van een systeem dat miljarden euro’s kost: de kilometerheffing. Zou het niet eenvoudiger zijn als we bijvoorbeeld voor elke gereden kilometer 10 cent afrekenen via het aangifteformulier? Dit kun je net zo makkelijk controleren als de elektriciteit die we thuis verbruiken. Bewust rijden wordt dan wel degelijk gestimuleerd door het inzichtelijk te maken. Zie het zo: als je een probleem tegenkomt waar nog geen standaard oplossing voor is, probeer het dan te bedenken en vervolgens te verkopen. Werk het daarna verder uit tot een vernieuwend productiesysteem.’
Wat voor invloed zal de economische recessie hebben op innovaties?
‘Een recessie bestaat eigenlijk niet, het is niet meer en minder dan dat we er zelf van maken of wat we onszelf aanpraten. Economieën gaan altijd op en neer. Het gaat er om wat je er zelf mee doet. Kijk bijvoorbeeld naar de terugval in bouwprojecten. Wij zien ook een kleine terugval in het aantal aanvragen. Maar dit zie ik eerder als een uitdaging. We hebben al bedacht dat het HELI-concept breder is toe te passen dan via de aannemer. Omdat ik zeiler ben, kwam ik de volgende uitspraak tegen van een bekende wedstrijdzeiler: “Zeilen is populair, omdat voor zeilen geldt wat voor het leiden van je bedrijf geldt: je moet strategisch kunnen denken, weten hoe je moet omgaan met stroom en tegenwind om de koers te varen die de meeste winst oplevert en je een voorsprong geeft op je concurrenten in het veld”. Op dit moment zijn we bezig het HELI-systeem te integreren in een kompleet balkonconcept, een stalen constructie die aan de vloer wordt gekoppeld met het HELI-systeem. Het eerste resultaat is er al: een meedenkopdracht voor 300 compleet stalen balkons voor een 100 meter hoge woontoren in Rotterdam. Dit is voor ons weer een nieuwe uitdaging om verder uit te werken en te innoveren.’

Twente Quality Centre vindt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen belangrijk. Hoe is het daarmee bij NormTEQ?
'Maatschappelijk verantwoord ondernemen kan in mijn visie alleen slagen als de drie pijlers people, planet en profit met elkaar in evenwicht zijn. Omdat vooral de ‘profit-kant’ een erg belangrijke is om te overleven, moet met name deze zeer sterk zijn. Wij hebben MVO enkele keren gerealiseerd door zink als grondstof uit te schakelen, transporten en opslag capaciteit met 80% terug te brengen en daardoor de kostprijs van onze systemen circa 15 tot 20% te verlagen, waarvan we een deel weggeven aan de klant. Wat overblijft, komt de winstgevendheid van NormTEQ sterk ten goede! Kortom: we zijn goedkoper dan concurrenten, gebruiken minder grondstoffen en maken meer winst. Mooi toch?’
En TQC wil natuurlijk ook weten wat uw bedrijf doet aan kwaliteitsverbetering!
'Kwaliteitsverbetering is als integraal proces binnen de organisatie van NormTEQ gemeengoed. Ik ben van mening dat je voortdurend na moet denken over hoe je de efficiëntie van je bedrijf kunt verbeteren en voordelen kunt creëren. Zodanig, dat we de marge van NormTEQ vergroten en de klant een beter en waar mogelijk goedkoper product kunnen leveren.'
Zorgt u ook voor recycling van bouwmaterialen?
'NormTEQ is bezig om in het kader van ‘uitbuiken en optoppen’ van flatgebouwen uit de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw het cradle to cradle principe uit te werken. Dit betekent, dat we alle gebruikte materialen niet afdanken, maar inzetten in een ander nuttig product, zonder kwaliteitsverlies en zonder restproducten die alsnog gestort worden. Vooralsnog is dit bij NormTEQ in een voorbereidende fase. We doen het samen met een aantal bedrijven in het kader van IDF-bouwen wat staat voor industrieel, demontabel en flexibel bouwen.’
En mijn laatste vraag: wat heeft het u en uw bedrijf gedaan, tweevoudig winnaar zijn van de MKB Top 100 en de Nederlandse Bouwprijs?
‘Door de grote aandacht die de pers hieraan heeft besteed, worden filosofieën die we al jaren hadden plotseling als waarheden beschouwd. Hierdoor is de entree bij veel klanten en prospects sterk vereenvoudigd: we worden plotseling veel serieuzer genomen. Het HELI-systeem waarvoor wij de prijs hebben ontvangen, is in een sterke stroomversnelling geraakt. Verschillende marktpartijen zijn op een idee gebracht. Ze zitten met een bepaald vraagstuk, maar hebben er geen oplossing voor. En HELI bood deze oplossing! En, niet minder belangrijk: een prijs winnen waar alle medewerkers in meer en mindere mate hun steentje aan hebben bijgedragen, werkt voor allen zéér motiverend!’
Top


Terug