Print pagina

China verandert in kenniseconomie - TQ©


10 november 2008

Chinezen steeds innovatiever
Houdt kennis in eigen hand

China is nu nog de productiefabriek van de wereld, maar daar komt verandering in. De Chinese overheid is bezig een overgang te realiseren naar een ander economisch model: van massaproductie (made in China) naar kenniseconomie (made by China). Het land besteedt steeds meer geld aan onderzoek en ontwikkeling en dan met name op het gebied van hoogwaardige technologie. China heeft nog altijd een achterstand op geïndustrialiseerde landen, maar heeft de potentie om ‘in de nabije toekomst’ een uitvinder van wereldformaat te worden. Dit concludeert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een rapport dat begin september verscheen. Verrekend naar nationaal inkomen besteden alleen de VS en Japan meer aan onderzoek en ontwikkeling. Het aantal Chinese wetenschappelijke publicaties groeit gestaag en de Chinezen vragen steeds meer patenten aan. Tussen 1995 en 2006 is dat aantal bijna verzevenvoudigd.
Top

Chinezen steeds innovatiever
Netwerken van bedrijven en kennisinstellingen zijn belangrijk om innovatie te realiseren. Om de omslag naar een kenniseconomie te kunnen maken is China afhankelijk van de kennis en expertise die ook in Nederland voorhanden is. Dit najaar worden de eerste concrete gezamenlijke researchprojecten opgestart, waarbij universiteiten, bedrijven en studenten uit beide landen gaan samenwerken. Het traject - met de werktitel Point One with China - heeft een looptijd van vijf jaar en start officieel in januari 2009. Het project is niet alleen bedoeld voor kennisinstellingen en grote bedrijven, maar biedt zeker ook grote kansen voor het MKB.
Top

Houdt kennis in eigen hand
Veel organisaties besteden hun werk uit naar lage lonen landen, waaronder China. Het gevaar daarbij is dat door kennistoename in die landen, in óns land kennis op gebied van productontwikkeling en materiaalgebruik inclusief kennis over de markt ‘verdwijnt’. Dat bedreigt rechtstreeks onze werkgelegenheid. Innovatie is erg belangrijk voor het westen, daarmee behouden wij onze economische voorsprong. Daar komt bij dat de Chinezen graag kopiëren: producten met Europese octrooien worden daar uit elkaar gehaald en illegaal in eigen beheer geproduceerd. Niet altijd werken beschermende maatregelen als ocrooien of patenten. De wetten in China met betrekking tot kopiëren zijn namelijk minder strikt dan in het westen. Daar kwam de firma Lacoste achter. Deze Franse kledingfabrikant haalde bakzeil bij de Chinese rechter. Inzet van het proces was het gebruik van het bekende krokodilletje, het visitekaartje van Lacoste. De rechter bepaalde dat het Lacoste was die de truitjes namaakte. Om het namaken van producten te voorkomen kan het slim zijn om onderdelen van een eindproduct in verschillende fabrieken te laten produceren.
Nog meer voorbeelden. In Het Financieele Dagblad vertelt de directeur van de Nederlandse scheepsbouwer IHC Merwede dat Chinese bedrijven de afgelopen jaren op grote schaal baggerschepen en onderdelen van zijn bedrijf volledig hebben nagemaakt zonder daarvoor te betalen. Het gaat om diefstal van de allermodernste technologie. Voor zover mogelijk is alles in de schepen opgemeten. Zo mist het bedrijf in China veel omzet. Een zelfde soort probleem deed zich voor met General Motors die een Chinese klant beschuldigde van het kopiëren van een automodel. De zaak is inmiddels door de rechter geschikt. In de Volkskrant vertelt een ondernemer dat hij weet hoe zijn Chinese klant opereert: 'We hebben hier veel meer defecten bij nieuwe machines. Ik denk dat ze ze opzettelijk laten vastlopen, zodat ze precies kunnen zien hoe wij repareren. Straks gaan ze onze machines zelf maken, daar twijfel ik niet aan. Ik help mezelf werkloos maken, maar als wij ze niet leveren, doen anderen het wel.’ Het is dus zaak om kennis op gebied van productontwikkeling en materiaalgebruik, inclusief kennis over de markt, zoveel mogelijk in eigen hand te houden.
Top

Bronnen:
de Volkskrant
Senternovem
Het Financieele Dagblad
Zibb


Terug