Print pagina

6 aanbevelingen voor kwaliteitsprofessionals


8 september 2017

Kwaliteit verhogen, kwaliteit leveren en kwaliteit ademen: steeds meer organisaties hebben op managementniveau een sterk commitment uitgesproken om het kwaliteitsniveau op alle fronten te verhogen. Dat blijkt uit een onderzoek onder top executives en kwaliteitsprofessionals, uitgevoerd door de ASQ en Forbes Insights. In de huidige snelle en digitale economie, moet continuous improvement op alle terreinen en in alle activiteiten van organisaties zijn doorgevoerd.

Uitdagingen
Uitdagingen voor organisaties zijn het vinden van werknemers met de juiste skills en oog voor kwaliteitsissues. Maar ook het verbeteren van rigide of langzame processen is een belangrijk aandachtspunt. Kwaliteitsprofessionals blijken onvoldoende voorbereid te zijn op de digitale transformaties die hun bedrijven te wachten staat. Ook niet op de terugslagen die het gevolg zijn van veranderingen naar digitale processen op de productkwaliteit, service en (tijdige) levering. ‘Digitaal’ betekent dat waarde sneller dan ooit te voren naar de klant toe gebracht moet worden.
Wat moeten organisaties doen? Met deze 6 stappen, zijn organisaties op weg naar groei, winst én kwaliteit.

1. Performance Excellence in alle business cases opnemen
Investeringen in kwaliteit leveren zeker wat op. Maar de organisatie moet heel duidelijk het potentieel zien of de bewijzen. Alle respondenten gaven aan een duidelijke link te zien tussen het succes van hun kwaliteitsinitiatieven en het succes van de gehele organisatie. De meesten zijn het erover eens dat continuous improvement geleid heeft tot hogere winstgevendheid en tot verbetering van de belangrijkste functies in de organisatie, vooral klantenservice, operations en productie.

2. De corporate cultuur doet er toe
Er zijn goede instrumenten en methodes nodig om performance excellence te verbeteren en de voortgang te meten. Maar je hebt vooral gemotiveerde mensen nodig om kwaliteitssuccessen te realiseren. Iedereen in de organisatie moet een klein stukje van de kwaliteit nemen en zich daar eigenaar van maken en voelen. Het is veel makkelijker om mensen om een doel heen te zetten, zoals ‘Laten we de beste producten maken die we kunnen’, dan zeggen: ‘Deze Pareto-grafiek laat zien dat deze 10 dingen niet goed gaan. Wat gaan we eraan doen?’

3. Uiteindelijk gaat het om de klant
Continuous improvement mag dan een positief effect hebben op de interne operaties, het is uiteindelijk van belang dat alle inspanningen gericht worden op het verbeteren van de klantervaring. De manier om kwaliteit te realiseren is in de loop van de tijd verschoven: van de interne focus op de operaties, naar de externe focus op de klant. Door de toegenomen concurrentie, ging de klant zijn macht gebruiken om ofwel minder te betalen of meer te eisen voor hetzelfde geld.

4. Meet álles‘
Wat je niet kan meten, kun je ook niet managen.’ Deze uitspraak geldt zeker voor kwaliteitsinitiatieven. We hebben nu zoveel meer toegang tot data dat we daar onze beslissingen op moeten baseren. Dat vereist een brede aanpak die heel gedetailleerd kijkt. Bijvoorbeeld, hoeveel stappen moet een gebruiker zetten voordat hij heeft of kan doen waar hij voor kwam?

5. Creëer een open omgeving waarin geen fouten worden gemaakt
Het onderzoek wees uit dat het vermogen om samen te werken essentieel is en onmisbaar om kwaliteit te leveren. Werknemers moeten voelen dat ze over organisatiegrenzen heen mogen stappen om problemen op te lossen, om verbeteringen te realiseren. Dat ze open kunnen en mogen communiceren wanneer ze dingen zien en andere manieren van werken willen voorstellen.

6. Bereid voor op digitale disruptie
De potentiële impact van digitalisering op corporate processen en producten is vaak nog onbekend. Duidelijk is wel dat het kwaliteitsdenken zich daarin moet mee ontwikkelen. De opkomst van digitale producten bijvoorbeeld, die binnen een muisklik naar de klant gestuurd moet kunnen worden, vereist meer automatisering en een systeemaanpak om ervoor te zorgen dat de hoogste kwaliteit geboden wordt.

Bron: Sigma, Platform voor kwaliteitsprofessionals


Terug