Print pagina

Regelluwe zones circulaire economie noodzaak


17 mei 2017

Wil de circulaire economie in Nederland op gang komen, dan zijn er tientallen regelluwe zones nodig. Plus een miljard euro per jaar, cumulatief. Dat stelt hoogleraar duurzaamheid Jan Jonker van de Radboud Universiteit op basis van landelijk onderzoek.

Jonker signaleert dat de circulaire economie in praktijk ‘beperkt’ op gang komt, terwijl het in beleidsnotities van overheid en bedrijfsleven als een prioriteit voor de toekomst van Nederland is neergezet. Het is een van de meest opmerkelijke resultaten van het onderzoek naar businessmodellen voor de circulaire economie, dat gebundeld is in het rapport ‘ Een zwaluw voorspelt veel goeds’. De situatie is zo urgent, dat Jonker zijn boodschap aan de politiek wil meegeven. ”Reserveer op de begroting voor 2018 een bedrag van een miljard euro. Voor 2019 een bedrag van 2 miljard euro. Voor 2020 4 miljard. Voor 2021 8 miljard. Dan worden we als Nederland wereldkampioen circulair ondernemen.”

Het gaat niet alleen om geld
Jonker signaleert een klassiek kip- en ei probleem: “De Rijksoverheid wacht op het bedrijfsleven, terwijl ondernemers zekerheid van wetgeving verlangen, om grote investeringen voor de toekomst te kunnen doen. Door de huidige wet- en regelgeving voelen innoverende ondernemers zich de illegaliteit in geduwd”, verwoordt Jonker een veelgehoorde klacht over het knellende juridische en fiscale kader in Nederland.

Jonker legt uit: “Het gaat vooral om afval. Dat heet nu in de circulaire economie grondstof, maar dat was indertijd niet de insteek van de wetgever. Er zijn met de allerbeste bedoelingen wetten geschreven die bedoeld waren om mensen en omgeving te beschermen tegen vervuilers. Het effect nu is echter dat je niet eens een koffiezetapparaat mag maken van 100 procent gerecycled plastic. Praat eens met mensen die met vergisting energie willen maken. Dan hoor je alleen maar verhalen over: dit mag niet, en dat moet zus en zo. Zo komen we niet verder. Je kunt niet experimenteren wanneer je van de wetgever alleen maar binnen de vastgestelde lijntjes mag kleuren. Dan maak je innovatie onmogelijk.”

Lees verder

Terug