Print pagina

Zo help je innovatie in je bedrijf om zeep


16 november 2016

Grote ondernemingen zijn goed in uitvoering en verbetering van hun bestaande business. Diezelfde kwaliteiten kunnen innovatie echter flink in de weg staan. Alexander Osterwalder (Strategyzer), auteur van Business Model Generatie en Waarde Propositie Ontwerp, bespreekt slechte gewoonten die de innovatiekracht van een onderneming ondermijnen.

1. Het huidige businessmodel domineert de agenda
Succesvolle ondernemingen zijn er niet goed in om de nieuwe businessmodellen, waardeproposities en groeimotoren van morgen uit te vinden. Het managen van het heden haalt zuurstof weg bij het uitvinden van de toekomst. Osterwalder’s devies: wordt een ‘ambidextere’ organisatie – waar het uitvinden van nieuwe businesses evenveel prestige en ‘macht’ heeft als het managen en verbeteren van de huidige.

2. One-size-fits-all besluitvorming gaat ten koste van snelheid en inventiviteit
Grote ondernemingen zijn meestal trager, risicomijdender en minder dol op experimenteren. Een bedrijf als Amazon maakt daarom onderscheid tussen onomkeerbare beslissingen met substantiële verzonken kosten (bouw van een nieuw magazijn) en omkeerbare beslissingen (experimenteren met een nieuw aanbod). De omkeerbare beslissingen vereisen snelheid en flexibiliteit.

3. Gedetailleerde (en niet-geteste) businessplannen eisen
Als je gedetailleerde businesplannen voor nieuwe ideeën eist, levert dat weldoordachte verhalen op met veel nadruk op implementatie van het idee. Het leidt ook tot faliekante mislukkingen. Nieuwe ideeën moeten snel kleinschalig in de praktijk worden getest en aangepast, de bekende agile ontwikkeling. Devies: vraag innovators niet om businessplannen maar dwing ze om systematisch prototypes te maken en testen totdat blijkt of het idee werkt.

4. Meningen zijn belangrijker dan bewijzen
Senior managers doen gaandeweg veel kennis en ervaring op over hun business. Goede kans echter dat deze kennis irrelevant is voor nieuwe proposities en modellen. Daarom is het cruciaal dat gevestigde leiders hun kantoor uit gaan, naar buiten, en met eigen ogen kijken hoe de wereld van klanten er uitziet.

5. Customerdiscovery en het testwerk uitbesteden
Bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën moeten grote aantallen snelle iteraties worden uitgevoerd: prototyping, onmiddellijke testing bij klanten, aanpassing – en dan weer opnieuw. Externe partijen kunnen dat werk niet voor je doen.

6. De senior leiding heeft het te druk voor hands-on innovatie
Senior managers laten het testwerk bij klanten meestal liever doen door ondergeschikten. Niet handig, want juist zíj kunnen dingen voor elkaar krijgen. Zij moeten dus zelf de markt voelen en met (potentiële) klanten praten. Devies: onderscheid senior leiders die het heden managen (bijvoorbeeld een fabriek runnen) van senior leiders die ook werken aan de toekomst en die hun kantoor uit moeten.

7. Meer aandacht voor concurrenten dan voor klanten
Natuurlijk moet je de concurrentie niet negeren, maar klanten zijn véél belangrijker. Zoals lean-startup godfather Steve Blank zei: ‘Je kunt niet vooruit rijden door in de achteruitkijkspiegel te kijken.’ Devies: focus eerst geobsedeerd op je klanten bij het ontwikkelen en testen van nieuwe ideeën, evalueer daarna pas hoe de ideeën presteren in het concurrentielandschap.

8. Focus op technologierisico ten koste van andere risico’s
Er zijn vier soorten risico: wenselijkheid (willen klanten het hebben?), haalbaarheid (technologie- en infrastructuurrisico), levensvatbaarheid (financieel risico) en aanpasbaarheid (van een businessmodel en waardepropositie een externe veranderingen). Zorg ervoor dat je alle vier deze soorten risico test.

9.  Innovatie is carrièrebeperkend
In veel ondernemingen is innovatie geen ideale springplank naar een toppositie. Innoveren gaat namelijk onherroepelijk gepaard met falen – en falen wordt gezien als een zwaktebod. Slaat natuurlijk nergens op, maar zo werkt het in veel organisaties nog. Devies: maak van innovatie een prestigieus werkgebied en zet er een apart beloonsysteem voor op (met prachtige salarissen).

10. Innovatie wordt gesmoord door uitvoering
Als de ‘innovatiemotor’ moet vechten om de resources (geld, toegang tot klanten, merken en vaardigheden) met de ‘uitvoeringsmotor’ (de bestaande business, die nu nog het geld in het laadje brengt), is duidelijk wie het onderspit delft. 
Devies 1: zorg voor een cultuur waarin uitvoerders en vernieuwers samenwerken omdat ze elkaars waarde begrijpen. En geef innovators toegang tot resources, zodat ze concurrentievoordeel hebben op start-ups. Devies 2: laat nieuwe ideeën eerst volwassen worden voordat je ze in de bestaande business integreert.

Bron: Management Impact


Terug