Print pagina

Topbestuurder wil meer inspiratie van toezichthouder


21 september 2015

Branche-vreemdgaan door toezichthouders noodzakelijk
Meer kennis van ICT en technologie gewenst
Geen innovatie zonder ingrijpende verandering

Driekwart van de topbestuurders vindt dat zij door hun toezichthouders moet worden geïnspireerd. Bijna 85% van de toezichthouders is het daar mee eens, maar toch wordt slechts de helft van de topbestuurders ook echt geïnspireerd door hun toezichthouders. Bij een kwart ontbreekt die inspiratie zelfs (volledig). Dit blijkt uit een onderzoek van The Executive Network (TEN)  onder Nederlandse topbestuurders en toezichthouders, waarbij 38% van de respondenten verbonden is aan een beursgenoteerde onderneming.
Er is veel behoefte aan inspiratie in de boardroom, want als het aan zowel topbestuurders (84%) als toezichthouders (86%) ligt, staat innovatie volgend jaar bovenaan de agenda. Ook digitalisering scoort hoog, hoewel meer toezichthouders (72%) dan topbestuurders (51%) hier een prioriteit van maken.

Branche-vreemdgaan door toezichthouders noodzakelijk
Jan Rapmund, partner van TEN: “Inspiratie vraagt om diversiteit. Bijna 75% van de topbestuurders vindt dat hun Raad van Toezicht meer mensen mag bevatten die werkzaam zijn in een andere sector dan waar toezicht wordt gehouden. Onder de toezichthouders is dat zelfs 84%. Wij denken dat het zogenaamde ‘branche-vreemdgaan’ heel belangrijk is, zeker om de kans te vergroten dat toezichthouders hun rol van sparringpartner - en inspirator - van de bestuurder optimaal kunnen vervullen. Die rol komt nu nog onvoldoende uit de verf, zo laat ook het onderzoek zien. Toezichthouders leggen de laatste jaren veel nadruk op risk management en compliance, maar al te risicomijdend gedrag zorgt onvermijdelijk voor een rem op innovatie. Bovendien voelt maar liefst 86% van de toezichthouders de laatste jaren meer maatschappelijke druk om goed te presteren. Een inspirerende sparringpartner voor de bestuurder zijn, is een goede manier om als toezichthouder extra waarde toe te voegen aan de rol.”

Meer kennis van ICT en technologie gewenst
Bestuurders en toezichthouders vinden een soft skill als sociale vaardigheid, maar ook een brede belangstelling, de belangrijkste eigenschappen om goed toezicht te kunnen houden. Die winnen het daarmee van typische hard skills als financieel inzicht en vakkennis. Gevraagd naar de hard skills versus soft skills van topbestuurders hebben toezichthouders opvallend meer vertrouwen in de eerste categorie dan in de tweede (79% vs. 33%). Gevraagd naar het eventueel ontbreken van een concrete expertise in Nederlandse Raden van Bestuur, stelt 72% van de toezichthouders dat er gemiddeld onvoldoende kennis van ICT/technologie aanwezig is. 61% van de topbestuurders sluit zich hierbij aan. Ook binnen Raden van Toezicht is hieraan een tekort, zo stelt 71% van de topbestuurders en maar liefst 86% van de toezichthouders zelf. Rapmund: “Er zijn weinig sectoren meer waar disruptive technology geen rol speelt. Je kunt het je zowel als topbestuurder als toezichthouder eigenlijk niet meer permitteren om achter te blijven op het gebied van technologische ontwikkelingen. Dat maakt het dus extra belangrijk dat beide partijen elkaar blijven voeden, informatie blijven uitwisselen en elkaar uitdagen.”

Geen innovatie zonder ingrijpende verandering
Zoals een meerderheid (60%) van de respondenten bevestigt, begeven toezichthouders zich tegenwoordig vaker op het terrein van de topbestuurder. Rapmund: “Zolang zij de bestuurder niet voor de voeten lopen, maar wel belangstelling hebben voor de kansen en uitdagingen die er binnen de organisatie liggen, is daar niks mis mee. Een aanzienlijk deel van de bestuurders en toezichthouders geeft aan dat er zowel binnen Raden van Bestuur als Raden van Toezicht onvoldoende verstand is van change management. Op dit onderdeel is er echt een urgentie, want innovatie en ingrijpende verandering gaan hand in hand. Daar is dan ook veel ruimte voor verbetering en dat vereist een inspanning van zowel de bestuurders als de toezichthouders. De dialoog tussen beide partijen moet frequenter en intensiever.”

Over het onderzoek
Onafhankelijk onderzoeksbureau Ruigrok | NetPanel heeft in opdracht van The Executive Network onderzoek verricht onder topbestuurders en toezichthouders van enkele grote bedrijven en instellingen, waarvan 38% beursgenoteerd. In totaal hebben 135 respondenten deelgenomen aan het onderzoek. De respondenten zijn werkzaam in verschillende sectoren, zowel in de zakelijke als in de publieke sector. Het onderzoek is online uitgevoerd in september 2015.

Bron: The Executive Network


Terug