Print pagina

Kwaliteit en duurzaamheid bieden marktkansen voor Nederland


28 oktober 2015

Maatschappelijk verantwoord ondernemen biedt marktkansen voor Nederland en goede mogelijkheden voor een businesscase voor Nederlandse bedrijven. Dat zegt de SER-commissie IMVO in de themarapportage ‘Kansen in mondiale duurzame ontwikkeling’.

Voor bedrijven liggen er veel kansen om in opkomende markten en ontwikkelingslanden nieuwe afzetmarkten aan te boren. Nederlandse bedrijven kunnen zich daarbij onderscheiden met kwaliteit en duurzaamheid. Nederland heeft een goede reputatie op dat vlak.Voor individuele bedrijven ligt er tevens een goede businesscase. Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen, zijn zich volgens de commissie IMVO meer bewust van maatschappelijke uitdagingen. Ook handelen zij toekomstgericht en innovatief, hebben draagvlak van hun stakeholders (trouwe klanten, gemotiveerde werknemers, goede contacten met investeerders, burgers en maatschappelijke organisaties) en hebben op de langere termijn dus een betere concurrentiepositie.

Aanbevelingen
In de rapportage geeft de commissie voorbeelden van bedrijven die kansen weten te benutten.Om de transitie naar duurzame groei te verbreden en te versnellen doet de commissie in haar rapportage ook een aantal aanbevelingen:
– Overheid en bedrijfsleven zouden aan bepaalde prioriteiten verder invulling moeten geven, zoals het vormen van strategische allianties.
– Samenwerkingsverbanden kunnen bedrijven helpen bij complexe MVO-risico’s die zij niet alleen kunnen oplossen.

Meer praktijken en prioriteiten staan in de themarapportage Kansen in mondiale duurzame ontwikkeling (pdf).

Bron: Sigma - Platform voor kwaliteit van de organisatie


Terug