Print pagina

Overgang certificaten naar ISO 9001:2015 en 14001:2015


1 oktober 2015

IAF en ISO hebben de overgangstermijn voor ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 vastgesteld op 3 jaar volgend op de publicatie van de normen. De overgangsperiode voor geaccrediteerde certificaten eindigt daarom op 15 september 2018.

Dit betekent dat certificaten die onder accreditatie zijn uitgegeven op basis van ISO 9001:2008 en ISO 14001:2004 niet meer geldig zijn na 15 september 2018. De verloopdatum van de certificaten die in de overgangsperiode zijn uitgegeven, is uiterlijk 15 september 2018.

Certificerende en accrediterende instellingen
Voor certificerende instellingen en accrediterende instellingen zijn gedetailleerde richtlijnen opgesteld over training, overgangsprogramma's, beoordelingen en communicatie. Meer informatie vindt u op de website van IAF, IAF ID 9:2015 en IAF ID 10:2015.

ISO 9001:2015 'Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen' en ISO 14001:2015 ‘Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik’ zijn op 15 september 2015 gepubliceerd. De Nederlandse vertalingen een week later.

NEN-EN-ISO 9001:2015 (nl) 'Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen'
NEN-EN-ISO 14001:2015 (nl) 'Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik'

Bron en meer informatie over ISO 9001 en ISO 14001


Terug