Print pagina

Huub Vinkenburg ontvangt eerste NNK-onderscheiding


23 september 2015

Dr. ir. Huub Vinkenburg ontving onlangs van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK) een onderscheiding voor zijn betekenis voor de kwaliteitskunde in Nederland. Met zijn bijdragen heeft Huub niet alleen de mens als kwaliteitsfactor op de kaart gezet, maar vooral bijdragen geleverd aan het theoretisch fundament van kwaliteitsmanagement. Huub ontving de onderscheiding uit handen van Gerard Berendsen, voorzitter van het NNK. Hieronder een verkorte versie van zijn toespraak.
Zie ook het artikel in Kwaliteit in Bedrijf 

Huub Vinkenburg werkte bijna 25 jaar voor een gerenommeerd adviesbureau. Daarna was hij jarenlang actief als zelfstandig adviseur, docent en als coach en als redacteur voor Sigma. Op dit moment is hij ZMP’er: Zelfstandige Met Pensioen – en nog zeer actief.

In 1995 promoveerde Huub op het proefschrift ‘Stimuleren tot perfectie; kritieke factoren bij het verbeteren van dienstverlening’. In 2006 verscheen zijn  publicatie ‘Kwaliteitskunde voor dienstverlening; paradigma’s, deugden en dilemma’s.’ Hierin geeft hij blijk van zijn holistische en filosofische kijk op de kwaliteitskunde en introduceert het Beheersingsparadigma en het Betrokkenheidsparadigma.
Beide paradigma’s, die als besturingsfilosofieën aangeduid kunnen worden, hebben tot op de dag vandaag invloed op praktijkgeoriënteerde en theoretische vraagstukken in kwaliteitsmanagement.

In 2010 verscheen van zijn hand het artikel ‘Naar een derde school in de kwaliteitskunde?’. Hierin introduceert hij de reflectieve school naast de reeds bestaande empirische en normatieve school. De Reflectieve School richt zich op personen en relaties tussen personen.

Met zijn bijdragen heeft Huub niet alleen de mens als kwaliteitsfactor op de kaart gezet, maar vooral bijdragen geleverd aan het theoretisch fundament van kwaliteitsmanagement/kwaliteitskunde.

Onvermoeibaar en vriendelijk blijft Huub de dialoog zoeken over kwaliteitsmanagement, in combinatie met de veranderkunde in de praktijk. Hij houdt het gesprek gaande, via Sigma, LinkedIn en via boeken als ‘Perspectieven op Kwaliteit’. Hij doet dat, zoals hijzelf zegt ‘door anderen voor de voeten te lopen’. Hij vraagt graag aandacht voor ‘waarden, deugden en ethiek’ met gevleugelde uitspraken zoals: “In de zorg staat de patiënt centraal, maar hij ligt ook in de weg”.

Huub is de drijvende kracht achter de prachtige serie artikelen ‘Kritische kwaliteitskunde’ in Sigma, waarin hij diverse vakgenoten uitnodigt om deel te nemen aan een discussie over kwaliteit. In de artikelen worden kwaliteitssystemen en -modellen aan de kaak gesteld, die stoelen op onwerkelijke denkbeelden over het menselijk kennen, kunnen en karakter.
Maar vooral is Huub een bijzonder aimabel mens, die de relationele kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan.

Met de onderscheiding wil het NNK personen die veel betekenen voor het bevorderen van het vakgebied in de schijnwerpers zetten en eren voor hun inzet en bijdrage. De NNK-onderscheiding gaat naar personen die de discussie over het vakgebied aanjagen, het vakgebied mee ontwikkelen en hier continu aandacht voor vragen. En voor personen wier naam expliciet verbonden is aan een belangrijke filosofie, theorie, methode, product of paradigma, die veel mensen (her)kennen, ook al noemen ze zich geen kwaliteitskundige of -manager.

De onderscheiding is een prachtig bronzen beeldje gemaakt door kunstenaar Frank Boogaard uit Rotterdam. Het heet Chapeau! Het symboliseert de diepe buiging en het afnemen van de hoed voor alles wat de laureaat van dit jaar heeft bereikt.

Bron: Sigma


Terug