Print pagina

Opkomst van Lean in de langdurige zorg


16 juni 2015

Vrijwel alle zorgorganisaties zijn bekend met de verbetermethodiek Lean, maar 44% van de instellingen past Lean daadwerkelijk toe. Zorgorganisaties geven aan zeer tevreden te zijn over de behaalde resultaten, terwijl in de praktijk nog maar een fractie van de mogelijkheden met Lean wordt benut. Dit blijkt uit onderzoek naar Lean in de langdurige zorg.

Positieve resultaten
De instellingen die Lean gebruiken zien een stijging in klant- en medewerkerstevredenheid. Medewerkers geven aan dat zij bewuster zijn geworden van de wensen van de cliënt en dat zij hun werkzaamheden hierop aanpassen. Daarnaast voelen de cliënten zich meer gehoord en ervaren zij een betere dienstverlening.
Andere genoemde resultaten zijn kortere doorlooptijden van ondersteunende processen, minder werkvoorraad en betere samenwerking tussen en binnen teams. Medewerkers zijn enthousiast over de praktische handvatten die Lean biedt. Het helpt hen om eenvoudig zelfstandig verbeteringen door te voeren.

Lean als project
Opvallend is dat zorginstellingen Lean met name kennen als een middel om projectmatig processen te optimaliseren. Instellingen zijn hierdoor voornamelijk met projectmatige Lean-initiatieven gestart, waarbij de focus ligt op procesoptimalisatie. Deze initiatieven dragen absoluut bij aan resultaten op korte termijn, maar leiden echter niet tot het borgen en inbedden van de Lean-filosofie in de organisatie. Een 'Continu Verbeteren'-cultuur, waarbij teams en medewerkers in staat zijn hun eigen werk dagelijks in kleine stappen te verbeteren, blijft hierdoor uit.

Bron: Over Management


Terug