Print pagina

KKT ondersteunt onderzoek


De Kwaliteitskring Twente zette dit voorjaar Gerard Berendsen in het zonnetje. Dat Gerard zeer actief betrokken is bij de KKT is bekend, vanwege het - in samenwerking met Roel Reintsema - opzetten en uitvoeren van een grote enquête onder de leden.
Gerard was compleet verrast toen hem door Harry Minkhorst een cheque ter waarde van 2500 euro werd overhandigd als bijdrage in onderzoek naar kwaliteitsmanagement in organisatienetwerken. In zijn dankwoord zegde hij toe hiervoor zeker een tegenprestatie te zullen leveren, waaraan hij graag in samenspraak met het bestuur van de KKT nader invulling zal geven.

Bron: Kwaliteitskrullen 2005-01


Terug