Print pagina

A3 Methodiek: alternatieve werkwijze voor planning & control


2 april 2014

Vele publieke en non-profitorganisaties zijn in verandering. In deze context worden de bestaande planning & control-werkwijzen door leidinggevenden als bureaucratisch, weinig interactief en inspirerend ervaren. Wat veelal ontbreekt is de intrinsieke motivatie van het ‘samen vormgeven van de toekomst en het monitoren van de realisatie’.

Henk Doeleman ontwikkelde de A3 methodiek - een benadering als alternatief voor bestaande, vaak meer bureaucratische, werkwijzen van planning & control. De kwantitatieve effecten en de kwalitatieve aspecten van deze methodiek heeft hij onderzocht en beschreven in zijn proefschrift ‘Leiderschap in planning & control’, waarop hij promoveerde op 26 maart 2014. De benadering is tevens onderzocht op haar bijdrage aan de kenmerken van succesvol veranderde organisaties.

Denkkracht, dialoog en draagvlak
Doeleman concludeert dat een ‘one paper strategy’ veel meer een appèl doet op de denkkracht en de dialoog en minder op de schrijfkracht in de organisatie. Het vaak bekritiseerde planning & control-proces verandert daarmee in een aantrekkelijke en interactieve manier van werken waarin de gezamenlijke dialoog over de toekomst en het monitoren daarvan centraal staat. ‘De beste manier om de toekomst te voorspellen is om hem gezamenlijk te creëren.’ De A3 methodiek zorgt voor richting, consistentie, samenhang, feedback en commitment én minder papier. De kern van de benadering is de combinatie van eenvoud, interactie en gedegenheid door het hanteren van een kwaliteitsmodel (het EFQM Excellence model).

Doelgericht en doelbewust veranderen
Lijnmanagers willen graag een tijdbesparende werkwijze, resultaatgericht sturen vanuit verschillende aandachtsgebieden en een meer participatieve (dialogische) benadering. Daarnaast is behoefte aan:
  • inzicht in de verbanden tussen het ‘waarom?’, ‘wat?’ en ‘hoe?’
  • managementinformatie beperkt tot en aansluitend bij het jaarplan
  • meer toegankelijke, vergelijkbare en minder omvangrijke plannen
  • een planning & control benadering die aansluit bij de eigenschappen van transformationele leiders.
De methodiek komt aan deze behoeften tegemoet en ondersteunt het leiderschap voor doelgericht en doelbewust veranderen. Ze bestaat uit drie pijlers: het participatief opstellen van een jaarplan op A3 formaat, het voeren van managementgesprekken over de voortgang van het jaarplan en het synchroniseren van de managementinformatie. Met deze benadering kan de effectiviteit van planning & control van organisaties in transitie worden versterkt.

Bron: A3-methodiek


Terug