Print pagina

Nederland wil ISO 26000 graag herzien met beperkte veranderingen


21 maart 2014

Mogelijke uitkomsten
Invloed uitoefenen

Op 18 maart jl. heeft de Nederlandse normcommissie MVO haar stem bepaald ten aanzien van evaluatie van de richtlijn ISO 26000. Op basis van de resultaten van enquêtes en interviews onder de leden en haar achterban, is de voorkeur uitgesproken voor een herziening met beperkte veranderingen. Deze verandering zit in het verbeteren van de leesbaarheid (tekst en figuren), maar ook in het toevoegen van helpboxes (tekstvakken) voor bijvoorbeeld de issue matrix en stakeholdercommunicatie matrix.

De internationale richtlijn ISO 26000 is eind november 2010 gepubliceerd. Drie jaar na de eerste publicatie van een ISO norm vindt een ‘systematic review’ plaats. Dit is een beoordeling van de toepassing van de richtlijn tot nu toe en biedt gebruikers de mogelijkheid om commentaar op basis van de praktijkervaringen in te brengen. De normcommissies van de nationale normalisatie-instituten bepalen uiteindelijk per land hun voorkeur. Voor Nederland is dat de normcommissie MVO van NEN. Waarschijnlijk is half april bekend wat het internationale stemresultaat is van alle landen tezamen. Op basis hiervan brengt de adviescommissie van ISO (PPO SAG) een advies uit over de mogelijke vervolgstappen aan de Technical Management Board (TMB) van ISO (beslisorgaan). Voor de zomer zal dan bekend zijn wat de vervolgstappen zijn.

Mogelijke uitkomsten
De mondiale evaluatie zal resulteren in één van de vier volgende mogelijkheden:
  • Herbevestigen: bij deze optie verandert er niets aan de richtlijn en blijft deze zoals die is.
  • Herzien: in dit geval wordt de richtlijn herzien of gecorrigeerd. Zo’n herziening kan ingrijpend (major revision) of meer beperkt (minor revision)van aard zijn, of alleen uit het rechtzetten van fouten en het updaten van informatie bestaan.
  • Omzetten in ander type standaard: bij deze optie krijgt de richtlijn een andere status. Dit is relevant voor bijvoorbeeld een ‘technical specification’ dat omgezet wordt naar een ‘international standard’. Aangezien ISO 26000 al een internationale standaard is, is deze optie niet relevant.
  • Intrekken: bij deze optie wordt de richtlijn ingetrokken.

Invloed uitoefenen
Wilt u betrokken zijn en invloed uitoefenen in dit traject? Word dan lid van de normcommissie MVO. Kijk voor meer informatie op: www.nen.nl/iso26000.

Bron: NEN


Terug