Print pagina

Waarom verandermanagement zo vaak mislukt


3 december 2013

Bijna de helft van de verandertrajecten binnen organisaties mislukt. Bestuurders vergeten vaak rekening te houden met de cultuur van hun bedrijf, waardoor ze de medewerkers niet mee krijgen in de verandering. Dat blijkt uit onderzoek van consultingbureau Booz & Company onder 2200 bestuurders, managers en werknemers wereldwijd.

84 procent van alle ondervraagden denkt dat de cultuur van cruciaal belang is om veranderingen succesvol door te voeren en 60 procent noemt cultuur zelfs belangrijker dan strategie of een uitvoeringsmodel. In de praktijk zegt echter 45 procent van de respondenten dat de bedrijfscultuur niet goed wordt gemanaged binnen de organisatie en 47 procent denkt niet dat de leidinggevenden cultuur voldoende prioriteit geven. 96 procent van de respondenten vindt dat de cultuur wel een beetje mag worden aangepast en 51 procent vindt dat de bedrijfscultuur volledig op de schop moet.

Een van de voornaamste redenen voor mislukkingen is dat werknemers ‘verandermoe’ worden. Dit effect treedt op wanneer de werknemers te veel veranderingen ineens te verhapstukken krijgen. In 65 procent van de gevallen waarbij een verandertraject mislukte hielden de bestuurders geen rekening met de trots die werknemers voor hun bedrijf voelen of met hun emotionele verbondenheid met de organisatie. Wanneer werknemers niet weten welke verandering de hoogste prioriteit moet krijgen, of niet begrijpen waar de veranderingen goed voor zijn, dan stellen ze zich volgens de onderzoekers passief op en wachten ze tot hun leidinggevenden of collega’s vertellen wat ze moeten doen. Dit kan zorgen voor een boemerangeffect, wat inhoudt dat veranderingen wegebben wanneer de leidinggevenden er geen aandacht meer aan schenken, maar overgaan tot andere prioriteiten.

Bron: strategyand.pwc.com


Terug