Print pagina

Meer aandacht voor ketenmanagement


10 juli 2013

Naarmate bedrijven meer globaliseren, stuiten ze ook vaker op uitdagingen in leveranciersketens. Amerikaanse universiteiten haken in op de toegenomen vraag naar ketenspecialisten.

De 'vleesfraude' (rundvlees vermengd met paardenvlees) is illustratief voor de behoefte aan meer kennis over internationale ketens. Ketenmanagement is nu een kerncompetentie geworden. Het is een overkoepelende discipline die samenwerking vereist tussen leveranciers en afnemers op veel verschillende terreinen, zoals productie, transport, distributie, en andere dan logistieke aspecten, zoals financiën en contractmanagement.

Ketenspecialisten
Binnen een tijdsbestek van enkele jaren is er bij bedrijven die van lokale markten zijn overgestapt naar internationale operaties een sterk toegenomen vraag ontstaan naar ketenspecialisten. Bedrijven beseffen nu dat integraal ketenbeheer cruciaal is voor succes - of voor falen. Amerikaanse universiteiten en hogescholen van de oostkust tot aan de westkust springen in op deze trend door hun curriculum uit te breiden.

De Bryant University (Rhode Island) bijvoorbeeld begon vier jaar geleden met een studie Supply-chain Management op bachelorniveau. Onlangs werd die studie uitgebreid tot een masteropleiding in het hoofdvak (MBA-niveau) en aangevuld met bacheloropleidingen op deeldisciplines, zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen op ketenniveau.  

Samenwerking
Universiteiten hebben ook de samenwerking gezocht met het bedrijfsleven. Zo ging Bryant University een partnership aan met SAP, leverancier van logistieke software, om studenten op te leiden in logistieke technologieën. Afgestudeerden komen terecht bij niet alleen retailers en technische bedrijven uit de maakindustrie, maar ook bij adviesbureaus zoals Deloitte, dat sterk aan het internationaliseren is. Ze zijn er meer dan welkom, wat tot uiting komt in aantrekkelijke salarissen.

 

Bron: Kluwermanagement.nl


Terug