Print pagina

Nieuw protocol maakt kennisdelen effectiever


Protocol bestaat uit 4 fasen
Sociale relatie essentieel voor kennisdelen

Kennis speelt een belangrijke rol in onze economie. Het is algemeen geaccepteerd dat het delen van kennis een belangrijk proces is in organisaties. Er zijn verschillende methoden hiervoor. Een ervan is de meester-gezelrelatie: een oude methode waarbij de gezel de meester aan het werk ziet en tegelijkertijd zelf in de praktijk wordt getraind. Hoewel de meester-gezelrelatie bekend staat als een bruikbare methode, was er nog weinig bekend over het toepassen van manieren voor meester-gezelrelaties in organisaties. Sociaal psychologe Anke Brockmöller ontwikkelde een effectief protocol om meester-gezelrelaties in hedendaagse organisaties te installeren en te besturen. Zij promoveerde 2 juni jl. aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) op haar proefschrift "Knowledge sharing in expert-apprentice relations: design of a protocol".
Top

Protocol bestaat uit 4 fasen
Anke Brockmöller onderzocht verschillende theorieën en toepassingen van de expert-gezelrelatie. Zo bestudeerde ze het gebruik in Europese gilden in de middeleeuwen en de Japanse 'sempai-kohai'-relatie. Ook maakte ze gebruik van een aantal cases uit het Talentproject van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (RUG), waarbij getalenteerde studenten zijn gekoppeld aan experts om te werken in een expert-gezelrelatie.
Zij noemt haar model een 'C4 protocol', bestaande uit de 4 fasen componeren, contact maken, culmineren en tot slot completeren. De expert-gezelrelatie kenmerkt zich door de nadruk op tweezijdig leren, zowel door de gezel als door de expert, en door een focus op de sociale relatie tussen expert en gezel.
Top

Sociale relatie essentieel voor kennisdelen
Dit onderzoek laat (weer) zien dat in kennismanagement psychologische aspecten belangrijk zijn. De resultaten geven aan dat kennismanagement niet kan bestaan in een puur technische vorm en dat psychologische factoren een onlosmakelijk deel ervan vormen. Voor het beste resultaat moet de manager zich dan ook richten op zowel de kennisdomeinen van de betrokkenen als op persoonlijke factoren: de sociale relatie als essentieel onderdeel van kennisdelen.
Top

Bron: Rijksuniversiteit Groningen


Terug