Print pagina

Topbestuurders noemen medewerkers het meest beeldbepalend


27 mei 2013

Voor ruim twee derde van de bestuurders is het gezicht van de organisatie belangrijker dan de bestuurder wanneer hij of zij naar buiten treedt - maar desondanks zijn ze zich bewust van hun voorbeeldfunctie. Commissarissen vinden topbestuurders het meest beeldbepalend.

Dit blijkt uit onderzoek van The Executive Network naar persoonlijkheid en gedrag, uitgevoerd onder 220 topbestuurders, commissarissen en HR-directeuren van grote bedrijven en instellingen, waarvan 61% beursgenoteerd. Volgens 70% van de topbestuurders en HR-directeuren zijn medewerkers het meest bepalend in het beeld dat stakeholders van een organisatie hebben. Opvallend is dat commissarissen hier een andere kijk op hebben. 69% van hen vindt dat topbestuurders ervoor zorgen hoe er door anderen over de organisatie wordt gedacht en gesproken.
Bestuurders lijken hier in ieder geval op voorbereid; een ruime meerderheid (83%) geeft aan zich bewust te zijn van zijn of haar voorbeeldfunctie.

Het gedrag van topbestuurders heeft effect op de organisatie en haar medewerkers, blijkt uit het onderzoek. Een merendeel (76%) vindt zelfs dat het gedrag en de persoonlijkheid van topbestuurders bepalend zijn voor het succes van de organisatie. Persoonlijkheid zou om die reden een grotere rol moeten spelen in het selectieproces dan het cv, geeft driekwart van de topbestuurders aan (71%). Dit onderstreept het belang van geschiktheid boven beschikbaarheid in het selectieproces. Overeenkomstige kernwaarden zijn een belangrijke graadmeter om te bepalen of een individu past bij een organisatie.

Bron: Communicatie Online


Terug