Print pagina

Nederlandse organisaties managen hun projecten onvoldoende


26 september 2012

Belang van Quality Assessments

Nederlandse organisaties slagen er nog onvoldoende in om projecten effectief te managen en de geplande voordelen van een project te realiseren. Hoewel 60% van de organisaties vindt dat het slagen van projecten essentieel is voor de realisatie van hun strategie, blijft een succesvolle afronding van dit soort projecten vaak achter. Dat blijkt uit onderzoek naar de wijze waarop Nederlandse organisaties met projectmanagement omgaan. Door projecten beter aan te sturen en uit te voeren, kan een organisatie slagvaardiger opereren en meer bereiken met dezelfde inzet en hetzelfde budget. Stoppen met falende projecten geeft ruimte voor andere en betere initiatieven met een grotere bijdrage aan de strategie. Organisaties die Quality Assessments inzetten, blijken vaker hun projecten af te ronden. Al met al belangrijke info in deze tijd van opeenvolgende crisissen.

Bijna 60% blijkt niet over een proces te beschikken voor het identificeren en monitoren van de opbrengsten van het project. Deze organisaties rapporteren in het algemeen dan ook een lagere succesgraad van hun projecten dan de organisaties die hiervoor wel een proces hebben.
Van de onderzochte organisaties blijkt slechts 20% erin te slagen om bijna alle projecten binnen de gestelde tijd en de gestelde tijd af te ronden. Voor 50% van de onderzochte organisaties is dit ongeveer de helft. De resterende 30% weet minder dan de helft van de projecten binnen de gestelde tijd en het gestelde budget af te ronden.

Belang van Quality Assessments
Volgens een woordvoerder van KPMG grijpen de meeste bedrijven en instellingen pas in wanneer het fout dreigt te gaan, terwijl ze wel beschikken over voldoende instrumenten om adequaat te sturen op projecten. Een Quality Assessment bijvoorbeeld is een zeer probaat middel om de voortgang van een project te meten. Doorgaans wordt de kwaliteit van projecten door organisaties qua tijd bewaakt door voortgangsrapportages, qua geld door gerealiseerd versus gepland budget en qua kwaliteit door de inzet van ervaren collega’s of reviews. Deze informatie komt echter van medewerkers aan het project zelf.
Een Quality Assessment biedt een onafhankelijke kwaliteitsbeoordeling. Iets meer dan 40% van de onderzochte organisaties voert op ad hoc basis een waardering uit. Slechts 17% voert dit soort tests structureel uit bij belangrijke mijlpalen in het project. Uit het onderzoek blijkt overduidelijk dat projecten waarbij gebruik werd gemaakt van een assessment vaker binnen de geplande tijd werden afgerond.
Top

Bron: KPMG


Terug