Print pagina

Topmanagers krijgen te weinig training en coaching


5 oktober 2012

Waarom zoeken veruit de meeste jonge veelbelovende managers voortdurend naar een andere baan? Bedrijven hebben vaak het vermoeden dat hun beste high potentials - hoe gecommitteerd ze ook zijn - steeds op zoek zijn naar een betere baan bij een ander bedrijf. En dat is ook zo, blijkt uit Amerikaans onderzoek onder jonge toppresteerders. Gemiddeld 30 jaar oud, mooie academische opleiding, diploma's van topinstituten, internationale ervaring - ze zijn ongedurig. Drie kwart van hen stuurt minstens één keer per jaar ergens een cv heen, neemt contact op met searchfirma's en praat met andere werkgevers. Gemiddeld verlaten ze hun bedrijf na 28 maanden.

Vicieuze cirkel
Zonde voor hun vorige werkgever, maar het heeft een paar redenen. Ten eerste blijkt verandering van werkgever altijd salarisverhoging op te leveren. Sterker: het zijn vooral de high potentials die van baas wisselen om substantieel meer te gaan verdienen. Maar er is nog een andere, minstens zo belangrijke reden: jonge top managers vinden namelijk dat ze bij hun bedrijf te weinig formele training krijgen, en dan met name mentoring, coaching, training, ondersteuning van de directe manager en ondersteuning van het senior management. Dat zijn dingen waar zij veel waarde aan hechten. Het zijn ook net de dingen die voor de werkgever erg kostbaar zijn - want de tijd van de manager is nu eenmaal kostbaar. Het is op zich begrijpelijk dat werkgevers er terughoudend in zijn om al te zwaar te investeren in mensen die misschien niet lang blijven. Maar zo ontstaat er wel een vicieuze cirkel: bedrijven trainen werknemers te weinig omdat die misschien vertrekken, en werknemers vertrekken omdat ze te weinig of geen training krijgen... Dat is niet nodig. Door hun veelbelovende jonge managers een ‘evenwichtiger menu van ontwikkelingsmogelijkheden' aan te bieden, zeggen de onderzoekers, kunnen bedrijven hen stimuleren om te blijven.

Bronnen
Kluwermanagement.nl
Harvard Business Review juli-augustus 2012 (Monica Hamori, Jie Cao & Burak Koyuncu)


Terug