Print pagina

Werkscan stimuleert zelfregie voor eigen duurzame inzetbaarheid


14 september 2012

Met z’n allen langer werken. Een werkleven lang fit, vitaal en competent blijven. Dat is duurzame inzetbaarheid - een thema dat hoog op de agenda staat. Er is vanaf nu een praktisch middel waarmee u zelf zicht houdt op uw leven, loopbaan en vitaliteit. Iets waarmee u zelf in actie kunt komen: de WerkScan, ontwikkeld door het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum in opdracht van de Nederlandse Verenging van Arbeidsdeskundigen(NVvA).

U knt de Werkscan zelf invullen via www.uwwerkscan.nl, maar sectoren en bedrijven kunnen de scan ook inzetten om de eigen doelstellingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid te halen.
De scan bestaat uit een vragenlijst, waarbij u zichzelf via de Work Ability Index (WAI) een spiegel voorhoudt. Het leidt tot een individueel rapport dat, als daar aanleiding toe is, adviseert in gesprek te gaan met een arbeidsdeskundige. De website geeft tips voor deskundigen in uw regio. U wordt gestimuleerd zelf de mogelijke oplossingen en acties te formuleren. Zo kunt u plannen maken op basis van een eigen agenda, wat kan leiden tot acties in de werkomgeving en/of de privésfeer.

Wat biedt de WerkScan werkgevers en werkenden?
De WerkScan ondersteunt werkenden bij het vormgeven van hun eigen loopbaan. Het is tevens een zelfhulptool die bedrijven kunnen inzetten ter ondersteuning van hun loopbaanbeleid, hun duurzame inzetbaarheidsdoelen en het MVO-beleid. De makers van de scan verwachten dat de WerkScan het meest effectief is als werkenden de scan periodiek (elke 3 tot 5 jaar) invullen. De werkende ontvangt dan tijdig signalen over zijn toekomstbestendigheid op de arbeidsmarkt. Zo ontstaat een continu proces van bijsturen en preventief in actie komen.

 

Bron: NVvA


Terug