Print pagina

Geaccrediteerde certificatie levert echt toegevoegde waarde - TQ©


26 juni 2012

Hoe belangrijk zijn certificatie-instellingen?
Over het onderzoek

Download het rapport The value of accredited certification bij IAF

Geaccrediteerde certificatie levert aanzienlijke voordelen en toegevoegde waarde. Managers gebruiken het niet alleen als een instrument voor business improvement, maar ook om te voldoen aan regelgeving. Ze bevestigen dat het een positief effect op de omzet heeft. Dit concludeerde IAF (International Accreditation Forum) na een onderzoek onder bedrijven uit 40 landen (aantal respondenten: ruim 4000). Het onderzoek laat zien dat de waarde van certificatie wordt erkend door managers uit het gehele spectrum van zakelijke functies, en niet alleen in de traditionele arena van kwaliteitsmanagers. Dit is positief nieuws voor accreditatie-instellingen. Hun primaire motivatie is immers om organisaties in staat te stellen een weloverwogen keuze te maken.

Maar liefst meer dan 80% van de 4000 respondenten gaf aan dat certificering toegevoegde waarde heeft voor hun organisatie. Ongeveer de helft van alle deelnemers zagen een toename in de verkoop als direct gevolg van certificering. Verbetering van interne bedrijfsprocessen was volgens bijna de helft van alle deelnemers de belangrijkste drijfveer voor certificering, terwijl voor ongeveer een derde het belang van de klant de drijfveer is. En meer dan 80% bevestigde dat certificering hen had geholpen bij het voldoen aan de nationale regelgeving.

Hoe belangrijk zijn certificatie-instellingen?
62% van de respondenten vindt dat ze met certificering waar voor hun geld krijgen. Meer dan 90% bevestigt dat hun certificatie-instelling is geaccrediteerd door een erkende instantie. Bijna 75% meldt dat accreditatie essentieel of zeer belangrijk is in hun branche. Slechts 3% meldt dat accreditatie niet belangrijk was. 35% verklaart dat de acceptatie van hun certificering in overzeese markten erg nuttig is, wat het belang aantoont van de dekking van certificering door de IAF Multilateral Recognition Agreement (MLA).

Over het onderzoek
IAF voerde het grootschalige onderzoek uit onder bedrijven uit 40 landen om meer inzicht te krijgen in het belang van geaccrediteerde certificaties. Het onderzoek richtte zich voornamelijk op de factoren die bepalend zijn voor de keuze van een certificatie-instelling, en op de voordelen van een certificatieproces. Er waren meer dan 4000 reacties van bedrijven van zeer verschillende omvang en uit de meest uiteenlopende sectoren. Terwijl de meerderheid van de respondenten verantwoordelijk was voor het kwaliteitsbeheer binnen de organisatie, waren meer dan een kwart van de respondenten ofwel financieel directeuren, marketingmanagers of andere senior managers. Bijna twee derde van de respondenten werkt in het MKB, waarvan de helft met minder dan vijftig werknemers.
Top


Bron: IAF


Terug