Print pagina

Commercialisering advocaten- en accountantskantoren kan prestaties verbeteren


9 januari 2012

Collegiale controle voorkomt wangedrag
Tegenstijdige belangen combi professioneel-commercieel

Invoering van traditionele organisatorische processen bij advocaten- en accountantskantoren, zoals strategie en intern toezicht, heeft een positieve invloed op de prestaties, maar zorgt voor meer klachten over individuele advocaten. Het werkt wangedrag van juristen in de hand. Bovendien bieden accountants weerstand tegen de invoering.
Door de economische crisis gaan professionele dienstverleners als advocaten- en accountantskantoren zich meer gedragen als ‘normale’ commerciële organisaties. Structuren en processen worden aangepast om het hoofd te bieden aan groei, diversificatie en internationalisatie. De gevolgen van het invoeren van een winstdoelstelling op de prestaties, reputatie en het gedrag van deze dienstverleners zijn echter nog onbekend. Onderzoek naar professionele dienstverleners is pas recentelijk op gang gekomen. Verrassend, gezien hun integrale rol in de huidige kenniseconomie. In zijn proefschrift Profits or Professionalism? On designing professional service firms onderzocht Michel Lander de invoering van traditionele organisatorische processen bij professionele dienstverleners. Lander promoveerde op vrijdag 6 januari 2012 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

Collegiale controle voorkomt wangedrag
De invoering van formele structuren in juridische organisaties levert een positieve bijdrage aan de prestaties van advocatenkantoren. Ook blijft de positieve invloed van de reputatie en kwaliteit van de advocaten behouden. Tegenover deze bijdrage staat echter een hoge prijs, omdat het wangedrag van juristen in de hand werkt. Bij professionele samenwerkingsvormen werd dit effectief voorkomen, of opgelost, door collegiale controle. Verder blijkt dat accountants over het algemeen weerstand bieden tegen de invoering van processen die hun autonomie beperken en die haaks staan op hun professionele normen.
Top

Tegenstijdige belangen combi professioneel-commercieel
Traditioneel waren professionele dienstverleners georganiseerd rond de spil van hun publieke functie: het bieden van publieke diensten, zoals een goed georganiseerd juridisch systeem en betrouwbare bedrijfscontroles. Nu is er echter een dubbele doelstelling. Het maken van winst is erbij gekomen. Deze publieke en private doelstelling kunnen tegenstrijdige belangen opleveren. Lander vindt dat firma’s een hoofddoelstelling moeten kiezen: het maken van winst, waarbij ze zich richten op een goede reputatie en borgen dat het wangedrag onder hun advocaten minimaal is. De organisatorische processen die nodig zijn om dit te bereiken zijn kennelijk niet compatibel.
Top

Bron: Erasmus Universiteit Rotterdam


Terug