Print pagina

Vier factoren vereenvoudigen PDCA-cyclus


8 augustus 2011

Hoewel de PDCA-cyclus van Deming zich al sinds de jaren vijftig bewezen heeft in de praktijk van het bedrijfsleven, zijn er nog steeds veel ondernemingen die het model niet toepassen en zich daarmee tekort doen. PDCA staat voor plan, do, check and actualise en is een beproefde leercyclus waarmee de financiële prestaties verbeterd kunnen worden.

Mogelijkerwijs is de PDCA-cyclus te gecompliceerd voor deze organisaties en is een vereenvoudiging op zijn plaats. Met name vier factoren die direct aan de PDCA-cyclus zijn te koppelen, kunnen tot een prestatiedoorbraak leiden. Deze factoren zijn daarenboven ook zeer bepalend voor het succes van business-intelligence-toepassingen en managementinformatie. Zo is het belangrijk normen en targets te bepalen, deze periodiek te evalueren en bij te stellen (plan, actualise). Voorts moet de informatie consequent gebruikt worden voor analyse en actie (do) en moet de informatie ook consistent aangewend worden om te verbeteren en te innoveren (do). Ten slotte is het belangrijk elkaar binnen de organisatie aan te spreken op zowel positieve als negatieve prestaties (check).

De nadruk op deze kpi`s brengt meer rust en duidelijkheid in de besturing en leidt tot een belangrijke vereenvoudiging in de PDCA-cyclus.

Bron: Profnews


Terug