Print pagina

Feedback niet altijd positief


12 april 2011

Feedback heeft niet altijd positieve gevolgen voor werkprestatie en werkbeleving, zo blijkt uit onderzoek van Paul Jansen, hoogleraar Bedrijfspsychologie aan de VU Amsterdam. Volgens Jansen is zeer specifieke feedback bijvoorbeeld niet bevorderlijk voor leren.

Ook blijkt dat managers in het algemeen minder last hebben van beoordelaarsfouten. Iedere feedbackgever beoordeelt op een eigen, onder andere met de werkpositie samenhangende, manier. Daarom wordt steeds vaker gewerkt met meerdere beoordelaars. Deze manier van werken is zelfs de kern van de multirater feedbackmethode. Organisatorische inbedding van feedback is bij deze benadering essentieel. Een effectieve implementatie van (multirater) feedbacksystemen is volgens Jansen afhankelijk van verschillende organisatorische voorwaarden. Dit zijn
● een daadwerkelijk betrokken topmanagement
● de koppeling van het type beoordelingsdimensies aan de aard van de organisatie (deze wordt dus niet ontleend aan standaardlijsten van een extern bureau)
● transparantie over wat er met de gegevens gebeurt
● het feit dat de feedback gericht op persoonlijke ontwikkeling niet wordt gekoppeld aan feedback gericht op bijvoorbeeld prestatie-evaluatie en bonustoekenning

Bron: Profnews


Terug