Print pagina

Kwart managers niet klaar voor hun job


9 april 2011

Uitdagingen
Bedenkingen
Klachten

Meer dan een kwart van de managers (26%) zegt dat ze niet klaar waren voor hun job toen ze begonnen met het leiding geven aan anderen. Dat is de uitkomst van een onderzoek onder zo'n 2500 werkgevers en 3900 werknemers in de Verenigde Staten.
Een belangrijke reden is - volgens de deelnemers aan het onderzoek dat CareerBuilder liet uitvoeren - een gebrek aan voorbereiding op de klus. Meer dan de helft (58%) van de ondervraagden geeft aan geen enkele managementopleiding te hebben gekregen.

Uitdagingen
Gevraagd naar de grootste uitdaging voor een manager, gaven de werknemers in een leidinggevende functie de volgende antwoorden:
● Omgaan met problemen tussen collega's in mijn team - 25 procent
● Motiveren van teamleden - 22 procent
● Prestaties beoordelen - 15 procent
● Het vinden van de middelen die nodig zijn om het team te ondersteunen - 15 procent
● Het creëren van loopbaanpaden voor mijn team - 12 procent
Top

Bedenkingen
Als het gaat om de waardering voor hun directe leidinggevenden, geeft de meerderheid van de werknemers (59%) aan dat hun baas het 'goed' of zelfs 'geweldig' doet. 20% beoordeelt de prestatie van de direct leidinggevende als 'slecht' of 'zeer slecht'.
De belangrijkste bedenkingen die werknemers over hun manager hebben:
● Bedrijft vriendjespolitiek / Geeft eigen voorkeur voorrang - 23 procent
● Komt beloftes niet na - 21 procent
● Heeft geen oor voor zorgen die worden geuit - 21 procent
● Geeft te weinig feedback - 20 procent
● Motiveert niet - 17 procent
● Levert alleen negatieve feedback - 14 procent
Top

Klachten
Als het gaat om waardering van de prestaties van de directeuren, vindt 50% dat het daarmee wel goed tot zeer goed zit. 23% beoordeelt het functioneren van de directie met slecht of zeer slecht. De meest gehoorde klachten:
● Niet luisteren niet naar de werknemers of die negeren - 40 procent
● Niet genoeg transparantie, niet open en eerlijk communiceren - 33 procent
● Belangrijke veanderingen doorvoeren zonder waarschuwing - 30 procent
● Het opleggen van onredelijke werkdruk en productiviteitseisen - 27 procent
● Motiveert niet - 21 procent
● Niet investeren in de opleiding en ontwikkeling van de werknemers - 20 procent
Top

Bron: Kluwermanagement.nl


Terug