Print pagina

Niet medewerker maar management smoort innovatie


Management houdt creativiteit actief tegen
Lobbyende uitvinders
Computerondersteund ideemanagement

Bedrijven zouden veel innovatiever kunnen zijn als managers hun werknemers meer ruimte voor creativiteit geven. Hoewel de roep om innovatie en vernieuwing tegenwoordig luid is, blijkt het uitvoeren van ideeën in organisaties niet eenvoudig. Aan de werknemers lijkt het niet te liggen. Zelfs als een bedrijf ideeën niet stimuleert, rapporteren zij veel ideeën bij het management. Maar daar gaat het mis. Dit en meer blijkt uit het onderzoek van Han Bakker waarop hij 6 december 2010 promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Volgens Han Bakker houdt het management actief creativiteit tegen en lijkt de roep om creativiteit op ‘frontstage creativiteit’ (een tactische werknemer met een goede reputatie is in het voordeel). Een computerondersteund ideemanagementsysteem kan een handje helpen.

Management houdt creativiteit actief tegen
Bakker deed onderzoek naar ideemanagement bij drie organisaties: acties die worden ondernomen om ideeën verder te krijgen in een organisatie. Een eerste belemmering die Bakker tegenkwam, is dat creativiteit in organisaties soms actief afgehouden wordt door het management. De top roept wel om innovatie, maar volgt zijn eigen prioriteiten en lijkt niet geïnteresseerd in ideeën van werknemers. Van de gangbare verklaring dat creativiteit autoriteit zou ondermijnen, is tijdens het onderzoek van Bakker niets gebleken.
Top

Lobbyende uitvinders
In de tweede plaats blijkt de roep om creativiteit soms een vorm van ‘frontstage’ creativiteit, omdat zij niet vergezeld gaat met het beschikbaar stellen van routes of middelen. Daar waar ideeën wel serieus worden genomen en er fondsen beschikbaar komen, ontstaan politieke processen voor de verdeling van dat geld. Dit noemt Bakker het ‘crea-politieke’ proces. Uitvindingen blijken niet vanzelfsprekend een afgeleide te zijn van kennis, maar ontstaan in een krachtenveld van onderhandelen, lobbyen, netwerken en kennisontwikkeling. De uitvinder of werknemer met een goede reputatie, die goed is in het presenteren van zijn bevindingen en die strategisch goed door de organisatie kan manoeuvreren, is hierbij in het voordeel.
Top

Computerondersteund ideemanagement
Voor organisaties is het hebben van een computerondersteund ideemanagementsysteem, ondersteund door fondsen, duidelijk een voordeel. Dit is een computerondersteund systeem waarbij werknemers hun ideeën per computer kunnen indienen. Wanneer een idee veelbelovend lijkt kan een beperkte hoeveelheid tijd gegeven worden aan de indiener om zijn idee te verbeteren en presentabel te maken. Ideemanagementsystemen worden verbeterd door ze te verbinden met processen van kennismanagement en creatief denken en door ze te integreren in de bestaande organisatiecultuur.
Top


Bron: VU Amsterdam


Terug