Print pagina

Weinig organisaties sturen op talent


Geen zicht op talenten

Talentmanagement is een belangrijk thema voor organisaties, maar gebeurt in de praktijk nog beperkt. Slechts in een derde van de organisaties stuurt het management gericht op talentontwikkeling, zo blijkt uit onderzoek voor het Jaarboek PersoneelsManagement 2011.

Organisaties die wel sturen op talent, doen dit vooral met de bekende HR-instrumenten. Zij werven bijvoorbeeld op basis van competentieprofielen en doen aan management development en functionerings- en beoordelingsgesprekken. Dit is bij meer dan 60 procent van de organisaties gebruikelijk.
Maar sturen op talentbehoefte gebeurt vooral bij de instroom van medewerkers, terwijl dit bij de doorstroom veel minder gebruikelijk is. HRM heeft ook hier dus nog een flinke verbeterslag te maken.

Geen zicht op talenten
Verder is het opvallend dat HRM niet beschikt over die informatie die nodig is om optimaal te adviseren. Ruim een derde van de HR-afdelingen heeft geen zicht op de talenten die de organisatie nu in huis heeft. Ook heeft men geen zicht op de talenten die de organisatie in de toekomst nodig heeft.
Top

Bron: Gidsonline


Terug