Print pagina

Succesvol innoveren doe je samen met goede buren én verre vrienden


Het belang van goede buren...
... en verre vrienden
Regionale clusters van kennisintensieve bedrijven

In het internationale bedrijfsleven is de concurrentie groot. En als je dan niet goedkoop bent, moet je slim zijn. Vandaar dat veel Nederlandse bedrijven kansen zien op het gebied van innovatie. Dé grote vraag is: hoe maak je innovatie tot een succes? Economisch geograaf Pieter de Bruijn concludeert dat samenwerking met zowel geografisch nabije als internationale partners van groot belang is. Goede buren en verre vrienden dus. De Bruijn, werkzaam als adviseur innovatie bij het Ministerie van Economische Zaken, promoveerde op donderdag 23 september 2010 aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Volgens Pieter de Bruijn is een vestigingslocatie te midden van regionale concentraties van gerelateerde, kennisintensieve bedrijvigheid, gunstig. Als deze regionale clusters de onderlinge samenwerking goed georganiseerd hebben en bovendien de verbanden met internationaal toonaangevende kennisregio's op orde hebben, kunnen ze een sterke bijdrage leveren aan de concurrentiekracht van de Nederlandse economie.

Het belang van goede buren...
Samenwerking met bedrijven en kenniscentra in de eigen regio loopt doorgaans een stuk gemakkelijker dan internationale samenwerking. Dat komt door de gemeenschappelijke taal, maar ook door een groter onderling vertrouwen. Pieter de Bruijn: ‘Managers van bedrijven uit dezelfde regio spreken dezelfde taal, komen uit dezelfde cultuur, lopen elkaar tegen het lijf op straat, kortom, kampen minder snel met miscommunicatie.' Internationale samenwerking brengt, daarmee vergeleken, meer risico's met zich mee.
Top

... en verre vrienden
Maar voor de meeste bedrijven geldt dat ze niet beschikken over precies díe buren waarmee ze de internationale concurrentie aankunnen. Vooral research & development (R&D)-bedrijven die bezig zijn op de technological frontier, de crème de la crème van de innovatie, moeten het wel verderop zoeken. Want partners die beschikken over state-of-the-art bedrijfscompetenties zijn niet altijd om de hoek te vinden.
Top

Regionale clusters van kennisintensieve bedrijven
Een interessante groep vormt de minderheid van R&D-bedrijven die wél in staat blijkt state-of-the-art bedrijfscompetenties binnen de regionale omgeving te vinden. Deze minderheid, zo toont De Bruijns onderzoek aan, haalt concurrentievoordeel uit deze gelukkige uitgangspositie. Deze bevinding wijst erop dat een vestigingslocatie te midden van regionale concentraties van gerelateerde, kennisintensieve bedrijvigheid, gunstig kan zijn. Regionale clusters van kennisintensieve bedrijven, die de onderlinge samenwerking goed georganiseerd hebben en bovendien de verbanden met internationaal toonaangevende kennisregio's op orde hebben, kunnen een sterke bijdrage leveren aan de concurrentiekracht van de Nederlandse economie.
Top

Bron: Radboud Universiteit Nijmegen


Terug