Print pagina

Internationaal zomerkamp ‘Passion in Education’


Meer informatie en aanmelden

Op 14-17 september 2010 komen de ‘World Change Leaders' weer bij elkaar tijdens het jaarlijkse internationale zomerkamp van de European Organization for Quality (EOQ). Fontys Hogeschool Tilburg heeft de eer hen te verwelkomen. Dit jaar is het thema 'Passion of Education'. De organisatie nodigt dan ook leiders uit de onderwijswereld uit zich aan te melden.

Tijdens het kamp gaan de deelnemers (hun) passie en de invloed daarvan op de kwaliteit van onderwijs onderzoeken:
  • Wat is de invloed van passie op het leren bij studenten?
  • Wat is de invloed van de organisatie?
  • Hoe dragen onderwijsinstituten bij aan passie in het onderwijs? Of staan ze het juist in de weg?
  • Wat is de invloed van de cultuur van instituten op het uiten van passie in onderwijs?
  • Wat kunnen hoger onderwijsinstituten doen om de leiders voor te bereiden op de 21e eeuw?
  • Hoe beïnvloedt een gepassioneerde leraar/lerares het leren?
  • En hoe blijft hij/zij gepassioneerd?

Bron: EOQ


Terug