Print pagina

Studenten willen meer invloed op kwaliteit opleiding


De Nationale Studentenenquête
Stichting Studiekeuze123

Zowel hbo-studenten als wo-studenten willen graag meer betrokken worden bij het verbeteren van het onderwijs op hun opleiding. Een kwart tot een derde van alle studenten geeft aan dat er niet voldoende naar hun mening geluisterd wordt. Dat blijkt uit de resultaten van de Nationale Studentenenquete 2010 van Stichting Studiekeuze123 die 20 mei 2010 zijn gepresenteerd op de Studiekeuzeconferentie 'Help Beter Kiezen'.

Meer dan een kwart van de studenten in het hoger onderwijs (32% van de hbo-studenten en 22% van de wo-studenten) vindt dat de opleiding niet goed reageert op klachten en problemen. Ruim een derde van alle studenten vindt daarbij dat zij niet goed geïnformeerd wordt over de resultaten van onderwijsevaluaties (hbo: 33% en wo: 39%). Een kwart van de studenten is niet tevreden over de wijze waarop de opleiding met de conclusies van evaluaties aan de slag gaat (hbo: 28% en wo: 25%).

De wens betrokken te worden bij hun opleiding blijkt zeker ook uit de hoge respons op de Nationale Studentenenquête 2010 (NSE). Maar liefst 241.916 studenten (ruim 37% van alle studenten in het hoger onderwijs) hebben de NSE ingevuld, waarin zij een oordeel gaven over de kwaliteit van het onderwijs. In de enquête gaven zij hun mening over tal van onderwerpen waaronder studiefaciliteiten, toetsing en beoordeling, studieroosters, studielast, studiebegeleiding en docenten.

Studenten zijn zeer te spreken over de inhoud van de opleiding (72% is tevreden). Ook over de sfeer zijn ze zeer positief (80% is tevreden). Over huisvesting (beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen) zijn ze minder enthousiast (43% is ontevreden).

"Dit jaar deden 80 onderwijsinstellingen in het hoger onderwijs mee aan de NSE, ook het particuliere onderwijs; ongeveer 650.000 studenten in het hoger onderwijs zijn benaderd. Uit de respons blijkt de enorme betrokkenheid van studenten. Het is nu aan de opleidingen om optimaal gebruik te maken van de informatie en de resultaten van de NSE in te zetten voor kwaliteitsverbetering", aldus Tom Dousma, Programmamanager Stichting Studiekeuze123.

Anja van den Broek, directeur van ResearchNed, het Nijmeegse onderzoeksbureau dat de NSE uitvoerde, schrijft het grote succes van de NSE ook toe aan het enthousiasme en de inzet van de onderwijsinstellingen zelf. "Met deze NSE is een belangrijke slag gemaakt in de richting van nog meer transparantie en toegankelijkheid van vergelijkende kwaliteitsinformatie in het hoger onderwijs", aldus Van den Broek.

Alle resultaten van de NSE worden medio juni gepubliceerd op www.studiekeuze123.nl, de onafhankelijke vergelijkingswebsite van het hoger onderwijs. Op de site kan de aankomend student, op basis van de criteria die hijzelf belangrijk vindt, de studentenoordelen gebruiken bij zijn studiekeuze.
Top

De Nationale Studentenenquête
De Nationale Studentenenquête (NSE) is een landelijk onderzoek waarin jaarlijks studenten hun mening geven over opleidingen, hogescholen en universiteiten. Sinds 1 januari 2009 valt de NSE onder de verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123. De resultaten van de NSE worden opgenomen in de Studiekeuzedatabase van Studiekeuze123. Deze database wordt op www.studiekeuzeinformatie.nl beschikbaar gesteld voor interne kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen en voorlichtingsproducten, zoals Schoolweb, Qompas, Keuzegids Hoger Onderwijs en de eigen website van Studiekeuze123: www.studiekeuze123.nl.
Top

Stichting Studiekeuze123
Stichting Studiekeuze123 beoogt onafhankelijke en betrouwbare studiekeuzeinformatie te leveren zonder dat commerciële belangen een rol spelen. Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van het hoger onderwijs - verenigd in de HBO-raad, PAEPON en VSNU - en de studentenorganisaties ISO en LSVb. Studiekeuze123 wordt gefaciliteerd door SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie voor het hoger onderwijs en onderzoek. Het ministerie van OCW draagt zorg voor de financiering.
Top

Bron: ANP Pers Support


Terug