Print pagina

P-NUTS Awards uitgereikt aan voorlopers lokale duurzame energieopwekking


Nederland dreigt de boot te missen

Op 14 april 2010 zijn voor het eerst de P-NUTS Awards uitgereikt na afloop van het IIR-congres over het opstarten van een Lokaal Duurzaam Energiebedrijf. Awards waarmee voorlopers op het gebied van lokaal, duurzaam energie opwekken worden bedankt voor hun inspanningen en gidsfunctie. Van de 24 inzenders keerden vier initiatieven uit het hoge Noorden met een Award huiswaarts: biomassa-installatie Beetsterzwaag kreeg de EnergieTransitie Lokaal Duurzaam Energiebedrijf Award, Texel Energie kreeg de InnovatieNetwerk Nieuwe Nuts Award, Lokale Enerzjy Ferwerderadiel kreeg de Mooiste Idee Award en de IIR Publieks Award is naar Boijl Veerboten op pure plantaardige olie gegaan.

De Awards zijn een initiatief van NEWNRG en in het leven geroepen om de koplopers op het gebied van lokaal opgewekte duurzame energie in het voetlicht te zetten. Kenmerkend is dat het om een initiatief van bevlogen mensen gaat dat uitgroeit tot lokaal energie opwekken uit duurzame bronnen en waarbij de energie geleverd wordt aan de omgeving.

Nederland dreigt de boot te missen
Lokaal duurzaam energie produceren is een ontwikkeling die in buurlanden als Duitsland, Spanje en Engeland sterk gefaciliteerd wordt door de overheid, al was het alleen maar door het wegnemen van bureaucratie en tegenwerkende maatregelen. “Waar de trend wordt onderkend en ondersteund, daar worden ook de vruchten geplukt. Nederland dreigt de boot te missen, en dat ligt niet aan de initiatiefnemers – maar vooral aan de bestuurlijke elite, die hardnekkig de andere kant uitkijkt,” waarschuwt oud-SER voorzitter Wijffels. “Er zijn uitstekende voorbeelden binnen onze landsgrenzen te vinden die zorgen voor een schoner milieu, voor lokale werkgelegenheid en voor kennisopbouw over alternatieve energiesystemen en organisatievormen. Dat is wat wij vandaag vieren.”

De jury, bestaande uit Peter Oei van het InnovatieNetwerk, Theo Walthie van EnergieTransitie, Douwe Jan Joustra van AgentschapNL, Ermelinda Vermeulen van congresorganisatie IIR en juryvoorzitters Herman en Herma Wijffels, hebben gekozen voor een combinatie van al functionerende energiebedrijven, de mate waarin omwonenden afnemers zijn van de zelf opgewekte energie en de innovativiteit van het project.

Bron
Kijk voor meer informatie en inspiratie op P-NUTS (want lokaal duurzame energie produceren is ‘P-NUTS’...).

Terug