Print pagina

Landelijk Onderzoek naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen


Ondernemen is meer dan het maken van winst. Goed ondernemerschap kan ook bijdragen aan een betere maatschappij, waarin de factoren mens en milieu net zo centraal staan als het verdienen van geld. Dit bedrijfsconcept heet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) of ook wel duurzaam ondernemen. Bedrijven die succesvol zakendoen combineren met de zorg voor mens en milieu krijgen meer waardering van zowel hun medewerkers als het Nederlandse publiek. Bovendien versterkt MVO de concurrentiepositie. Binnenkort verschijnt een rapport over een onderzoek naar de stand van zaken van MVO in opdracht van het ministerie van EZ. Wij volgen dit onderzoek en houden u op de hoogte van de resultaten.

MVO is goed voor de economie en daarom is het een van de speerpunten van EZ. Het MVO-beleid is gebaseerd op het adviesrapport van de Sociaal-Economische Raad ‘De winst van Waarden’ en de bijbehorende kabinetsreactie. Het ministerie van EZ doet onderzoek naar de stand van zaken betreffende MVO in ons land. Staatssecretaris Van Gennip toont zich bij voorbaat al optimistisch over dit onderzoek met de naam 'Terugblikken en Versnellen'. "Ik ben ervan overtuigd dat het Nederlandse bedrijfsleven MVO belangrijk vindt. Niet alleen vanwege het goede imago, maar ook omdat het economisch en sociaal noodzakelijk is."

Bron: www.tussenstandmvo.nl


Terug