Print pagina

Vijf keer meer winst bij bedrijven met hoge betrokkenheid en goed werkklimaat


Meer vertrouwen ondanks crisis
Duidelijkheid en support
Inkomstengroei
Klanttevredenheid
Vasthouden van werknemers
Over het onderzoek

Bedrijven met betrokken personeel en een goed werkklimaat presteren financieel bijna vijf keer zo goed als organisaties die deze zaken niet op orde hebben. Bovendien hebben ze een hogere klanttevredenheid en minder personeelsverloop. Dit blijkt uit een wereldwijd onderzoek onder 1 miljoen werknemers door internationaal onderzoeks- en adviesbureau Hay Group.

Meer vertrouwen ondanks crisis
In het huidige economische klimaat voelen organisaties zich beperkt in hun mogelijkheden om hun mensen betrokken en gemotiveerd te houden. Veel bedrijven vrezen dat werknemers de moed verliezen, maar het onderzoek laat zien dat toonaangevende bedrijven in deze periode de betrokkenheid van werknemers weten te vergroten. Het onderzoek toont ook aan dat bedrijven die tijdens de huidige economische neergang open en eerlijk communiceren met werknemers, het vertrouwen in het senior management weten te bevorderen.
Top

Duidelijkheid en support
Om organisaties tijdens de economische neergang en daarna goed te positioneren, is betrokkenheid van het personeel niet genoeg. In een team dat werkt onder ideale omstandigheden worden werknemers en functies effectief op elkaar afgestemd, waardoor de mensen hun vaardigheden en competenties optimaal kunnen inzetten. Daarnaast moeten werknemers de voor hun werk essentiële bronnen tot hun beschikking hebben: informatie, technologie, apparatuur en financiële ondersteuning. Zo kunnen ze zich concentreren op hun belangrijkste verantwoordelijkheden zonder dat ze tijd hoeven te verspillen aan het ontwijken van obstakels, zoals procedurele belemmeringen en niet-essentiële taken.
Top

Inkomstengroei
Bedrijven die de betrokkenheid bij hun werknemers bevorderen en het werkklimaat weten te verbeteren, presteren zowel op het gebied van inkomstengroei als winstgevendheid beter. Hay Group heeft de deelnemende bedrijven in vier kwartielen onder gebracht. Organisaties die voor betrokkenheid in het hoogste kwartiel zitten, tekenen voor een inkomstengroei die 2,5 keer zo hoog is als die van organisaties in het laagste kwartiel. Bedrijven die voor zowel betrokkenheid als werkomstandigheden in het hoogste kwartiel zitten, realiseren zelfs een inkomstengroei die 4,5 keer hoger is. Bovendien scoren bedrijven die in het hoogste kwartiel zitten voor zowel betrokkenheid als werkomstandigheden 40 tot 60% hoger dan het gemiddelde op het gebied van vijfjarig rendement op activa, rendement op investering en rendement op vermogen.
Top

Klanttevredenheid
Bedrijven met een hoge graad van betrokkenheid hebben klanttevredenheidsscores die 22% hoger zijn dan die van bedrijven met weinig betrokken personeel. Tegelijkertijd laten bedrijven die zich toeleggen op zowel betrokkenheid als werkklimaat een totale toename van klanttevredenheid zien van 54%.
Top

Vasthouden van werknemers
Het personeelsverloop van bedrijven met een hoge graad van betrokkenheid is 40% lager dan dat van bedrijven met weinig betrokkenheid. Bij bedrijven die zich toeleggen op zowel betrokkenheid als werkomstandigheden, wordt vrijwillig personeelsverloop zelfs met 54% teruggebracht.
Top

Over het onderzoek
Hay Group onderzocht wereldwijd gegevens van meer dan 1 miljoen werknemers van 41 multinationals met een gemiddelde grootte van 25.000 werknemers. Van die 41 bedrijven komen er 17 uit de Verenigde Staten, 20 uit Europa (1 uit Nederland) en 4 uit Azië/Pacific. De bedrijven laten een brede verdeling zien over de verschillende sectoren, zoals energie, financieel, farmaceutisch, retail, ICT en bouw/techniek. De resultaten van de enquêtes van eind 2008 tot begin 2009 zijn vergeleken met de resultaten van enquêtes die dezelfde werknemers invulden vóór de economische crisis. Er is gevraagd naar de omgevingsfactoren die medewerkertevredenheid, betrokkenheid en effectiviteit beïnvloeden.
Top

Bron: Hay Group


Terug