Print pagina

Duurzame ontwikkeling kan alleen door samen te innoveren


Sectoroverschrijdende samenwerking
‘Wij geloven in stimuleren in plaats van verbieden’
Duurzaam ondernemen stimuleren

In een overvolle aula van HAN Techniek (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) sprak op 28 september jongstleden minister Jacqueline Cramer (VROM) over duurzaamheid met studenten, afgestudeerden, ondernemers en met Gerard Berendsen als lector van de HAN. Door voorbeelden te stellen en te discussiëren over kansen en mogelijkheden wilde zij vooral stimuleren om in een tijd van crisis out-of-the-box te denken. Juist nu vindt Cramer het belangrijk dat er nieuwe oplossingen gevonden worden om te komen tot gebruik van alternatieve en schone energiebronnen, verantwoord voedselgebruik, minder grondstof- en brandstofverbruik en een lagere CO2-uitstoot. Berendsen vindt dat dat alleen kan door innovatie, waarbij bedrijfsleven en kennisinstellingen de handen ineenslaan. Hij ontwikkelde samen met bedrijven en met studenten van de HAN de methode Duurzaam Ondernemen door Selectie van Innovatieve Technologie (DOSIT), waarmee bedrijven in een kort tijdbestek een duurzame middellange termijnstrategie kunnen neerzetten. Daarmee concentreren bedrijven zich op het vraagstuk welke aspecten op het gebied van People, Planet en Profit binnen afzienbare termijn cruciaal worden en welke technologieën je kunt inzetten om hierop te anticiperen. Bijvoorbeeld als op termijn waterschaarste gaat optreden, welke technologie kun je dan het beste inzetten om het waterverbruik drastisch te beperken? Dat kan alleen als alle samenwerkingspartners in de gehele keten bij de aanpak betrokken zijn en er van verschillende kanten naar het vraagstuk wordt gekeken: een sectoroverschrijdende aanpak is daarom noodzaak.
Top

Sectoroverschrijdende samenwerking
Cramer onderstreepte het belang van de sectoroverschrijdende samenwerking en noemde als voorbeeld de werkwijze van Berendsen, die binnen de hogeschool faculteitsoverschrijdend werkt. Studenten van de faculteit Economie en Management werken samen met studenten van Techniek of Gezondheid om complexe vraagstukken te tackelen. Dat gebeurt volgens Berendsen aan de HAN in toenemende mate.
Op een vraag van Cramer aan de zaal of studenten en docenten sectoroverschrijdend zouden moeten werken, antwoordde  84% van de aanwezigen bevestigend.

Andere voorbeelden, waarbij studenten van de HAN betrokken zijn, passeerden de revue zoals: de schone TukTuk en de Sit and Heat-sofa als alternatief voor energieslurpende terrasverwarming. Prima initiatieven die een aanzienlijk bijdrage leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit of het verminderen van energieverbruik.
Top

‘Wij geloven in stimuleren in plaats van verbieden’
In dialoog met de zaal wogen Cramer en Berendsen duurzaamheidsaspecten bij de productie van biologisch vlees versus de ‘kilo-knaller’ uit de supermarkt kritisch tegen elkaar af. Vanuit het publiek werd opgemerkt, dat een keuze voor minder of geen vlees eten een uitstekend alternatief zou zijn. En dat dan de discussie over biologisch vlees of vlees uit de bio-industrie niet nodig is. Waarmee niet alleen technische innovatie maar ook sociale innovatie aan de orde kwam. Berendsen gaf aan dat voorlopig de consument nog lang niet in is voor massaal gebruik van vleesvervangende producten en daarmee het dilemma inzichtelijk wordt. Cramer sloot aan met de opmerking, dat de politiek wel over de vleestax heeft gesproken, maar dat het kabinet geen verbod wil afvaardigen. ‘Wij geloven in stimuleren in plaats van verbieden’, aldus Cramer.
Top

Duurzaam ondernemen stimuleren
Om duurzaam ondernemen te stimuleren, is het goed dat het onderwijs al in een vroeg stadium duurzaam ondernemen opneemt in de curricula. De passie om duurzaam te gaan ondernemen moet bij het aanstormende talent worden gekweekt met goede voorbeelden uit bedrijfsleven en onderzoek. De HAN heeft daarom niet voor niets € 10 miljoen vrijgemaakt voor een geïntegreerde duurzame ontwikkeling van onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Passie en durven dromen zijn hierbij belangrijke bouwstenen om duurzame ideeën te krijgen en uit te voeren.
Top

Bron: HAN


Terug