Print pagina

Emotionele intelligentie van de manager maakt veel uit


Het emotionele intelligentieniveau van een teamleider beïnvloedt zijn/haar transformationeel leiderschap. Afdelingen met een uitgesproken emotioneel intelligente manager stralen meer warmte en vriendelijkheid uit en de medewerkers ervaren een groter gevoel van betrokkenheid. Bovendien blijkt dat deze afdelingen hogere prestaties leveren. Dit zijn enkele conclusies uit het proefschrift van de Zuid-Koreaanse YoungHee Hur die op 3 september promoveerde aan de Universiteit Twente. In haar proefschrift gaat zij op zoek naar een antwoord op een van de grootste en tot dusverre ononderzochte vragen, die er over het onderwerp bestaat: in welke mate maakt de emotionele intelligentie van een manager werkelijk een verschil in groepsverband?

Het effect van de emotionele intelligentie van managers op de teamprestatie is iets wat wereldwijd aandacht heeft en tot voortdurende controverses leidt. YoungHee Hur bewijst dat deze relatie niet zomaar afgedaan kan worden als berustend op toeval, hype, geloof of wat dies meer zei. Haar proefschrift “Managerial effectiveness through emotional intelligence” bevat drie omvangrijke, empirische studies die een aantal van de verwachte effecten van emotioneel intelligente teamleiders/managers staaft. De resultaten van de drie studies zijn verkregen binnen drie zeer verschillende niet-westerse organisaties in diverse sectoren, waaronder de publieke, bank- en retailsector.
YoungHee Hur beschrijft in haar proefschrift ook de tekortkomingen van eerdere empirische studies, waar in toekomstig onderzoek volgens haar aandacht aan besteed kan worden.

Bron: '"Managerial effectiveness through emotional intelligence"


Terug