Print pagina

Standaardisatie stimuleert innovatie


Het traditionele beeld dat standaardisatie gezien wordt als een proces dat niet samengaat met innovatie is de laatste jaren veranderd. In zijn oratie "Standardisation as a Catalyst for Innovation" laat prof.dr. Knut Blind zien dat vastgestelde normen wel degelijk kunnen bijdragen aan vernieuwingen. Met deze oratie op vrijdag 28 augustus 2009 aanvaardt Blind officieel de leerstoel Endowed Chair of Standardisation in de Rotterdam School of Management (RSM), Erasmus Universiteit Rotterdam. De leerstoel is een partnerschap tussen RSM en het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN).

Vroeger werden normen vaak gezien als afspraken die vernieuwing belemmeren. Dat inzicht is in de afgelopen jaren onjuist gebleken. De inaugurele rede maakt duidelijk dat normalisatie innovatie zelfs bevordert. Normen voor producten en processen leveren een steeds belangrijkere bijdrage aan de internationale economische ontwikkeling. Normen hebben al een economisch voordeel van 1% van het BNP en zijn daarmee in belang vergelijkbaar met patenten. Vanuit economisch perspectief behandelde Blind het potentieel en de impact van standaardisatie en normen op innovatiemogelijkheden, waarbij hij mogelijke negatieve effecten niet onbesproken liet. Hij ging in op het nut van standaardisatie voor onderzoek binnen de technologie. Vervolgens sprak Blind over de wisselwerking tussen het intellectuele eigendomsrecht, voornamelijk patenten, en standaarden. Hij stelt dat de integratie van patenten in standaarden leidt tot een versnelling van technologische kennis, maar dat er gevaar is dat bedrijven hier ook misbruik van kunnen maken. Prof.dr. Knut Blind besloot zijn oratie met een visie op de uitdagingen van toekomstig onderzoek.

Bronnen (ook voor het aanvragen van meer informatie):
Erasmus Universiteit Rotterdam
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)


Terug