Print pagina

The Innovation Journey – Business Unusual


Datum: 29 nov 2012 van 09:00 tot 17:30
Locatie: HAN Campus (Ruitenberglaan, Arnhem)


Aanmelden
Programma
Sprekers

Maak kennis met bedrijven uit Zweden, Australië en Nederland: een unieke gelegenheid om partners te vinden bij product- en marktontwikkeling, om investeringsmogelijkheden te onderzoeken en om ervaringen en kennis te delen. Deze 'matchmaking sessie' vindt ’s ochtends plaats en is deels in het Engels vanwege het internationale karakter. Het programma is bedoeld voor managers die zich bezighouden met innovatie, duurzaamheid en kwaliteitsmanagement. Communicatie met de buitenlandse bedrijven vindt plaats via internet.

’s Middags is er een seminar over de praktijk van het samen innoveren. Innovatie is voor de meeste bedrijven unusual business en gaat gepaard met veel onzekerheden. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, University of Western Sydney en University of Gothenburg deden hiernaar onderzoek bij meer dan 45 bedrijven. De onderzoekers delen hun kennis graag met u tijdens een interactief middagprogramma, waarbij u twee workshops kunt kiezen (zie programma).

Organisatie
Ron Beckett (University of Western Sydney)
Rick Middel (University of Gothenburg)
Gerard Berendsen (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen/bestuurslid HAN SBC)

Kosten
De matchmaking sessie is gratis.
Voor deelname aan het seminar betaalt u €95 (inclusief lunch).

Aanmelden en informatie
Wilt u meer informatie of deelnemen aan de matchmaking en/of het seminar?
Stuur dan een e-mail naar ilse.dannen@han.nl.


Programma

       
  Ochtend   Matchmaking sessie  
8.45 –  9.30   Registratie   
  9.30 – 10.00    Opening – broadcasted by HAN TV
Welcome and introduction - Gerard Berendsen (HAN University)
Research outcomes - Ron Beckett (University of Western Sydney)
Research outcomes - Rick Middel (University of Gothenburg)
 
  10.00 – 12.00      Web Speed dating and Matchmaking  
  12.00 – 12.15   Wrap up – broadcasted by HAN TV
Gerard Berendsen
 
       
  Middag   Seminar  
  12.15 – 13.00   Registratie en lunch  
  13.00 – 13.10   Welkom / introductie - Jonathan van Deutekom  
  13.10 – 13.45   Business Unusual - eigenaardigheden van samen verantwoord innoveren
Gerard Berendsen / Henk-Jan Wegman
 
  13.45 – 15.00   Workshops: ronde 1
A: Gezamenlijk werken aan een duurzame relatie tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk
B: Nieuwe Businessmodellen: oude wijn in nieuwe zakken?
C: Leerervaringen uit de praktijk van het samen innoveren
D: Hoe maken we gezamenlijke grensverleggende innovatie succesvol?
E: De kansen van social media in een co-creatie proces
 
  15.00 – 15.30   Pauze  
  15.30 – 16.45   Workshops: ronde 2  
  16.45 – 17.15   Terugblik en afronding  
  17.15 – 18.30   Netwerken  
         

 

Workshop A: Yvonne Peterman en Ineke Pieters
Gezamenlijk werken aan een duurzame relatie tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk
Binnen de HAN-opleiding Bedrijfskunde MER wordt een nieuwe onderwijseenheid Innovatiemanagement ontwikkeld voor derdejaars studenten. We beogen daarbij een duurzame intensieve samenwerkingsrelatie tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk. In deze workshop schetsen we onze ambitie en een toekomstperspectief voor de samenwerking. Met de deelnemers onderzoeken we de haalbaarheid en wenselijkheid van dit perspectief en proberen we samen tot oplossingen te komen, die voor alle partijen ‘winst’ opleveren.
Top

Workshop B: Jan Jansen
Nieuwe businessmodellen: oude wijn in nieuwe zakken?

Zijn nieuwe businessmodellen echt nieuw of is het kijken naar bestaande modellen anders geworden? In de workshop staat het fenomeen centraal van meervoudige waarde-creatie waarin duurzaamheid integraal is opgenomen. Dat strekt verder dan alleen creëren van economische waarde. Het besteedt ook (uitvoerig) aandacht aan sociale en ecologische waarden. Het gebruik van het Canvas businessmodel van Osterwalder cs helpt hierbij, evenals operationele beslissingsmodellen voor duurzame investeringen gebaseerd op de DOSIT-methodiek (Duurzaam Ondernemen door Selectie van Innovatieve Technologie).
Top

Workshop C: Gerard Berendsen en Joost Kuijper
Leerervaringen uit de praktijk van het samen innoveren
Innoveren is iets nieuws creëren waarmee je geld verdient. Het begint met een idee of probleemherkenning. Pas daarna begint het echte werk: hoe zorg je ervoor dat jouw idee of oplossing slaagt in de markt? We gaan in op de verschillende aandachtsgebieden van idee-ontwikkeling, het opzetten van een goed businessmodel tot het samen innoveren. Doel is om aan de hand van eigen casuïstiek van de deelnemers een aantal praktische handvatten op tafel te krijgen om het gezamenlijk innovatieproces beter te kunnen sturen. We koppelen dit aan leerervaringen uit eigen onderzoek.
Top

Workshop D: Ben Alders
Hoe maken we gezamenlijke grensverleggende innovatie succesvol?
Bij gezamenlijke innovatie worden de doelstellingen in weinig gevallen (15%) ook daadwerkelijk gehaald. In deze workshop gaan we in op een case waarin partijen geen ervaring hadden met samenwerking en innovatie, en waarbij de marktomgeving ook niet bevorderlijk is voor radicale of grensverleggende innovatie. Met de workshopdeelnemers kijken we naar manieren om beter te sturen op: doelstellingen, uitgangspositie, randvoorwaarden en competenties / vertrouwen op een hoger plan brengen.
Top

Workshop E: Jan Jurriëns
De kansen van social media in een co-creatie proces
Het gebruik van social media rukt op, vooral onder de jeugd. Het verschuift daarnaast van hype naar middel om beter te kunnen samenwerken en co-creëren. Het geeft, bij gerichte inzet, nieuwe mogelijkheden waardoor er ook nieuwe verdienmodellen ontstaan en daaraan gekoppelde new business. Deze workshop gaat in op deze ontwikkelingen, wat het effect ervan kan zijn en hoe je het op moet pakken. Niet elke organisatie is immers klaar voor social media.
Top

Sprekers

Ben Alders
is zelfstandig organisatieadviseur en verbonden aan het Lectoraat Total Quality Management in Organisatienetwerken van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Ron Beckett
is Adjunct Professor bij University of Western Sydney en bij Deakin University in Melbourne.

Gerard Berendsen
is als lector Total Quality Management in Organisatienetwerken verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Jan Jansen
is docent bij het Instituut Bedrijfskunde MER binnen de Faculteit Economie en Management van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ook werkt hij bij het lectoraat Total Quality Management in Organisatienetwerken.

Jan Jurriëns
is als lector Innovatie verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Joost Kuijper
is als manager innovatie projecten werkzaam bij STODT Toekomsttechniek in Hengelo.

Rick Middel
is Assistant Professor bij het Instituut Innovatie en Ondernemerschap van University of Gothenburg.

Yvonne Peterman
is docent bij het Instituut Bedrijfskunde MER binnen de Faculteit Economie en Management van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ook werkt ze bij het lectoraat Total Quality Management in Organisatienetwerken.

Ineke Pieters
is docent bij het Instituut Business & Communications binnen de Faculteit Economie en Management van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en tevens verbonden aan het lectoraat Total Quality Management in Organisatienetwerken.

Henk-Jan Wegman
is managing director bij Ubbink Nederland in Doesburg.


Terug