Print pagina

Veiligheid en risicobeheersing in zorginstellingen - 62e themabijeenkomst TQC


Datum: 04 dec 2008 van 16:00 tot 20:30
Locatie: omgeving Enschede, exacte locatie volgt na aanmelding


Reportage

Sprekers
Programma

Fouten met medische apparatuur en hulpmiddelen kosten jaarlijks tientallen levens. De media berichten regelmatig over sterfgevallen door slecht gebruik of gebrekkig onderhoud van apparatuur. De publiciteit is vaak aanleiding tot de vragen: hoe is dat bij ons geregeld? Zijn de genomen maatregelen afdoende? Houdt men zich aan de afspraken? Wordt dit geregistreerd en gecontroleerd? Welke mazen zijn er in het net van regels en voorschriften? Hoe groot is het risico werkelijk? De praktijk bewijst dat het antwoord op deze vragen complexer is dan gedacht en niet zelden wordt onderschat. Daarbij loopt de instelling -  bovenop de materiële schade - ook nog een aanzienlijke imagoschade op. Voldoende reden voor TQC om er een themabijeenkomst aan te wijden: de deskundigen Frans de Bree en Joric Witlox gaan in op de risico’s in de zorg en vooral op het voorkomen ervan. Zoals gebruikelijk is er weer een levendige discussie met veel ruimte voor uw mening en vragen.
Dé gelegenheid om uw horizon over risicomanagement in de zorg te verruimen!

Vorige week concludeerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dat zorginstellingen en zorgverleners zich onvoldoende bewust zijn van de risico’s die medische technologie met zich meebrengt. Zorgverleners gebruiken geavanceerde apparatuur zonder adequate opleiding of bekwaamheidstoets. De afhankelijkheid van apparatuur neemt toe en de voordelen zijn nog niet in balans met de risico’s. Gelukkig ontwikkelt zich het bewustzijn dat verbetering noodzakelijk is. De risico’s waar het om gaat en die op deze themabijeenkomst aan de orde komen:

  • Brandveiligheid: van gebouwen en toegepaste materialen, blusvoorzieningen, vluchtwegen, brandmeldings- en ontruimingsinstallaties
  • Bedrijfshulpverlening (BHV): instructie, oefening, aanwijzing functionarissen, taakverdeling;
  • Elektrische veiligheid: gebouwinstallaties, losse apparatuur met een stekker, gereedschap, medisch gebruikte apparatuur, hulpmiddelen;
  • Persoonsbeveiliging en toegangscontrole: toegang tot terreinen en gebouwen is vaak open waardoor ook ongewenste personen binnen komen. Een patiënt kan agressief worden. Hoe worden het personeel en de patiënten beschermd?
    Top

Sprekers
Frans de Bree is al vele jaren actief op het snijvlak van mens en technologie. Hij heeft geruime kennis van technische werkomgevingen in de gezondheidszorg. Door zijn achtergrond als psycholoog en technicus bereikt hij met deze kennis succesvolle combinaties, zoals het ontwikkelen van vastgoedmanagement in zorginstellingen, begeleiding van technici in de zorg bij fusietrajecten, invoering van kwaliteitsystemen en ondernemerschap en vakmanschap in technische organisaties in de zorg.

Joric Witlox is deskundige op het gebied van bouwkundige brandpreventie. Hij is directeur van Applicom en AFG Groep en bestuurslid van Brandveilig Bouwen Nederland. Sinds 2006 is Joric Witlox lid van TC Brand CCV (Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid). Wat hem typeert is zijn pragmatische aanpak en enthousiasme. Zijn drijfveer is het bevorderen van de bewustwording met betrekking tot de risico’s van brand.

Programma
16.00 uur       Ontvangst
16.15 uur       Opening en presentatie activiteiten TQC
16.30 uur       Veiligheid en risico's in zorginstellingen
                         - Frans de Bree en Joric Witlox -
17.30 uur       versterking inwendige mens
18.15 uur       Vervolg programma
20.00 uur       Plenaire afsluiting gevolgd door een borrel
20.30 uur       Einde
Top


Terug