Print pagina

Onderzoek en kennisontwikkeling


TQC verricht toegepast onderzoek en studies naar de werking van kwaliteitsmanagement. Om meer te begrijpen van de complexe werkelijkheid en om zin en onzin in methodieken en modellen van elkaar te scheiden. TQC doet dat in nauwe samenwerking met andere kennisinstituten en praktijkmensen. Want nieuwe kennis ontwikkel je niet op een zolderkamer en al helemaal niet in een ivoren toren.
TQC bemiddelt ook bij het vormen van een samenwerkingsverband voor een onderzoeksopdracht, waarbij bijvoorbeeld een student zijn of haar afstudeeropdracht aan uw organisatie wijdt.

Bij kennisontwikkeling legt TQC de nadruk op strategische aspecten van kwaliteit en op innovatieve combinaties van disciplines. Voorbeelden van dergelijke combinaties zijn kwaliteit en technologie, kwaliteit en productontwikkeling, kwaliteit en communicatie, kwaliteit en leiderschap, kwaliteit en kosten, kwaliteit en organisatie en ketenkwaliteit.