Print pagina

Geschiedenis


TQC is in 1992 opgericht door de toenmalige faculteit Technologie en Management van de Universiteit Twente. Daardoor heeft TQC een aanzienlijke traditie op het gebied van kwaliteit met een sterke koppeling tussen wetenschap en samenleving. Nieuwe theorieën worden steeds getoetst in de bedrijfspraktijk. En wisselwerking met de praktijk zorgt weer voor nieuwe inzichten. TQC is gewend kennis toepasbaar te maken voor de maatschappij. Van 1997 tot 2004 maakte TQC deel uit van TSM Business School. Vanaf 1 januari 2004 opereert TQC zelfstandig en sinds eind 2004 participeert TQC in Impact Groep.