Print pagina

Werkwijze


TQC levert maatwerk en werkt resultaatgericht. We ontwerpen in overleg met u een plan van aanpak. TQC gaat niet met u in zee voordat het doel duidelijk en meetbaar is. Achteraf kunt u dus vaststellen of het beoogde resultaat is bereikt.

Voor trainingen, coaching- en adviesprogramma's heeft TQC een intranet: TQC-Netspace. Het gebruik van een gezamenlijke werkomgeving op internet werkt zeer efficiënt.

Met gespecialiseerde kennisinstituten en belangstellende organisaties werkt TQC aan kennisontwikkeling en kennisoverdracht. Door de goede relaties kan TQC putten uit het hele scala aan kennis en ervaring dat binnen deze instituten beschikbaar is op het gebied van management, organisatie en technologie.