sluiten

Toezicht op Verantwoording

 

 

Compacte opleiding voor de basis van een resultaatgerichte en transparante bedrijfsvoering
De opleiding bestaat uit drie modules van ieder één dagdeel.
Doelgroep: bestuursleden en Raden van Toezicht van zorginstellingen.

Elke instelling die onder de Kwaliteitswet Zorginstellingen valt, moet beschikken over een kwaliteitssysteem of aantonen dat ze concrete en aanzienlijke vorderingen op dit gebied maakt. Dit vraagt van toezichthouders inzicht in en kennis van kwaliteitsmanagement en de vaardigheid om het kwaliteitsbeleid van een instelling adequaat te kunnen beoordelen op haalbaarheid en doelrealisatie.
Toezicht moet enerzijds stimulerend zijn en tegelijkertijd resultaatgericht en integer. Goede bedoelingen alleen zijn niet voldoende. Voor adequaat toezicht is inzicht in de bedrijfsvoering noodzakelijk. Maar ook het beschikken over een gemeenschappelijke taal. Voor beide aspecten biedt kwaliteitszorg, als volwassen bedrijfskundige denkwijze, praktische modellen en instrumenten.

Leerdoelen
Het programma Toezicht op verantwoording
1.    reikt u handvatten aan om vanuit het kwaliteitsdenken met kennis van zaken een professionele sparringpartner te zijn
2.    geeft u de mogelijkheid om de ontwikkelingen van de instelling in de juiste context te kunnen beoordelen
3.    geeft u inzicht in geschikte prestatie-indicatoren