sluiten

Zorgketens acteren steeds beter


Sinds ruim 10 jaar bestaan in Nederland de zogenaamde Transmurale Netwerken. Dit zijn samenwerkingsverbanden tussen organisaties in zowel de intramurale als de extramurale gezondheidszorg. Dergelijke netwerken zijn ontstaan om de scheidslijn tussen intra- en extramurale zorg terug te brengen. Het gaat als het ware om het slechten van de muren om de zorg voor patiënten te verbeteren die te maken hebben met meerdere zorgaanbieders en zorgverleners. Integratie, afstemming, laten aansluiten van zorg vanuit die verschillende aanbieders en zorgverleners is daarbij wezenlijk om te voorkomen dat cliënten tussen de wal en het schip vallen. Dit artikel gaat in op de ervaringen van het Transmuraal Netwerk Midden-Holland. En geeft een aantal tips over succesvolle samenwerking.